Sam Hidalgo-Clyne i adael y Scarlets

15 Jun 2019
Sam Hidalgo-Clyne i adael y Scarlets
Mynd yn ôl

Gall y Scarlets gyhoeddi y bydd Sam Hidalgo Clyne, mewnwr rhyngwladol yn yr Alban, yn gadael y clwb trwy gydsyniad.


Llofnododd y dyn 25 oed o Gaeredin yr haf diwethaf a gwnaeth 18 ymddangosiad mewn crys y Scarlets. Ymunodd ag Harlequins o Gallagher Premiership am gyfnod benthyg ym mis Mawrth, gan gynnwys yn gwneud ymddangosiad cryf yn eu hymgyrch Cwpan Her.


Dywedodd Jon Daniels, Rheolwr Rygbi Cyffredinol y Scarlets: “Dymunwn yn dda i Sam am y dyfodol a diolchwn iddo am ei ymrwymiad i achos y Scarlets. Rwy'n siŵr y bydd yn ased i ba bynnag glwb y mae'n ymuno ag ef ar gyfer pennod nesaf ei yrfa. ”


Dywedodd Sam Hidalgo-Clyne: "Rwyf wedi mwynhau fy amser yn y Scarlets. Mae'r bechgyn yn wych ac mae'r cefnogwyr yn angerddol iawn, ond mae'n well i bawb sy'n pryderu fy mod yn parhau â fy ngyrfa rygbi mewn mannau eraill."