Sam yn barod i gael blas ar Ewrop wrth i'r Scarlets osod gweledigaeth ar Bayonne

5 Dec 2019
Mynd yn ôl

Wrth iddo ymgartrefu mewn bywyd yng Ngorllewin Cymru, mae Sam Lousi yn edrych ymlaen at ei flas cyntaf ar gystadleuaeth Ewrop yn ne Ffrainc y penwythnos hwn.

Ar ôl ymddangos ym mhob un o gemau Tonga yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd yn Japan, mae Lousi wedi cysylltu â'i ochr newydd yn Llanelli ac wedi gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn y Scarlets yn y golled Guinness PRO14 i Ulster yn Belfast penwythnos diwethaf.

Mae'r ail reng 6 troedfedd 6 modfedd yn llinell i ymddangos yng nghlymiad rownd tri Cwpan Her yn erbyn Bayonne yn y Stade Jean-Dauger nos Sadwrn wrth i'r Scarlets barhau â'u hymgais i gymhwyso o Bwll 2 y gystadleuaeth.

Ac mae'n edrych ymlaen at fynd yn sownd i dîm cartref pwysau trwm.

“Rydyn ni wedi edrych ar Bayonne ac rydyn ni'n gwybod bod ganddyn nhw becyn mawr; Rwy’n edrych ymlaen yn unig at fynd allan gyda’r bechgyn, ”meddai wrth y cyfryngau cyn gwrthdaro dydd Sadwrn.

“Roedd hi’n gêm anodd yn erbyn Ulster y penwythnos diwethaf, ond mae’r bechgyn yn gyffrous am fynd draw i Bayonne.

“Os awn ni allan yna a chystadlu, cadw at ein strwythur a gwneud yr hyn y mae'r hyfforddwyr ei eisiau ohonom, gobeithio y cawn y canlyniad rydyn ni ei eisiau.”

Ac yno y gorwedd ei mantra fel chwaraewr.

“Rwy’n mwynhau cael y bêl yn fy nwylo, ond byddaf yn gwneud beth bynnag sydd ei angen ar y tîm i mi ei wneud, p'un ai yw edrych am y llwyth oddi arno neu ei bwrw i fyny.

“Mae'n debyg fy mod i'n gweld fy hun fel y math o chwaraewr a fydd yn rhoi beth bynnag y gallaf i'r tîm.”

Felly sut mae bywyd wedi bod ers iddo gyrraedd?

“Mae hwn yn glwb da, mae pawb wedi bod yn wirioneddol groesawgar i mi a fy nheulu,” ychwanegodd.

“Rydyn ni’n aros ychydig i lawr y ffordd o’r stadiwm ac mae Blade (Thomson), y gwnes i chwarae gyda yn y Hurricanes, wedi bod yn help mawr i’n helpu ni i ymgartrefu.

“Dwi’n dweud mai addasu i’r tywydd fu’r her fwyaf, yn ôl adref mae’n oer, ond nid yr oerfel hwn!”

Yn enedigol o Auckland, chwaraeodd Sam gynghrair rygbi i’r New Zealand Warriors cyn trosi i undeb yn 2015.

Chwaraeodd Super Rugby i'r Waratahs yn Awstralia ac yna'r Hurricanes o Wellington.

Gwnaeth Sam ei ymddangosiad cyntaf i Tonga yn yr haf yn erbyn Samoa yn Apia ac aeth ymlaen i chwarae ym mhob un o'r pedair gêm bwll i'r ynyswyr - yn erbyn Lloegr, yr Ariannin, Ffrainc ac UDA - yng Nghwpan y Byd.

Wrth adlewyrchu ar y twrnamaint, dywedodd: “Wrth edrych yn ôl, roedd yn brofiad eithaf cŵl, roedd Japan yn lle gwych, yn gyfeillgar iawn, yn groesawgar iawn. Cawsom fel tîm ychydig o frwydrau, ond mae'n rhywbeth nad wyf yn ei anghofio a byddaf bob amser yn ei drysori. "