Pivac yn hapus gyda’r fuddugoliaeth

18 Dec 2017
Pivac yn hapus gyda’r fuddugoliaeth
Mynd yn ôl

Sgoriodd y Scarlets pedair cais yn erbyn Benetton prynhawn Sadwrn nid yn unig i sicrhau’r fuddugoliaeth ym mhedwerydd rownd Cwmpan Pencampwyr Ewrop ond hefyd yn sicrhau’r pwynt bonws i gadw’r ymgyrch yn fyw.

Er gwaethaf llwyddo i sgori pump cais yn y cyntaf o ddwy gêm cefn wrth gefn yn erbyn Benetton penwythnos diwethaf nid oedd y prif hyfforddwr Wayne Pivac yn hapus gyda natur y perfformiad ac roedd yn gobeithio gweld gwelliant wrth ei dîm yn yr ail gymal.

 

Ni siomwyd ef wrth i’r Scarlets sgori tri chais yn yr hanner cyntaf cyn mynd ymlaen i sicrhau’r pedwerydd yn gynnar yn yr ail hanner.

 

Cadwyd Benetton yn ddi-sgôr tan yn hwyr iawn yn y gêm a does dim dwywaith y bydd y Scarlets yn siomedig gyda’r dwy gais olaf yna gan y tîm cartref.

 

Wrth ymateb i’r gêm dywedodd Pivac; “Roedd e’n amlwg nad oedden ni’n hapus gyda’n gwaith amddiffynol wythnos diwethaf. Roedd hwn yn ffocws trwy gydol yr wythnos.

 

“Roedd y bois yn son yn ystod y gêm, ac fe wnaethon ni ymateb ar ddiwedd y gêm, pa mor braf oedd y profiad. Roedd yna newid mawr mewn agwedd. Roedd yr wythnos flaenorol yn wers i ni nad yw’n bosib tynnu sylw oddi ar y gêm.

 

“Roedden ni heb saith o’n chwaraewyr blaenllaw yn y gêm yma heddiw (Samson Lee, Jake Ball, Aaron Shingler, Jake Ball, John Barlcay, Jonathan Davies, Rhys Patchell). Mae unrhyw dîm sy’n colli saith chwaraewr blaenllaw yn mynd i fod o dan bwysau ond mae’r yna ysbryd a brawdgarwch da iawn yma ac mae’n glod i’r grwp.

 

“Mae e’n foddhaol iawn i ddod i le fel Treviso, sydd yn le anodd fel y dangosodd Toulon ac yn le ry’n ni wedi dioddef yn y gorffenol, a rhoi pedwar cais ar y sgorfwrdd.

 

“Roedden ni o dan bwysau ar ôl colli adref yn erbyn Caerfaddon ac redden ni’n rhoi’r pwysau ar ein hunain. Roedden ni eisiau deg pwynt o’r ddwy gêm yma ac roedd yn braf gallu sicrhau hynny. Roedden ni’n lot mwy clinigol heddiw.”

 

Aeth ymlaen i ddweud; “Roedden ni eisiau cadw’r ddwy fuddugoliaeth yn fyw. Ry’n ni’n gwneud yn eithaf da yn y Guinness PRO14 ar hyn o bryd ond roedden ni wir eisiau sicrahu perfformiad heddiw nid yn unig i’r cefnogwyr oedd wedi teithio yma i’n cefnogi ond i’r cefnogwyr adref hefyd. Ry’n ni’n fyw yn y ddwy gystadleuaeth yn awr. Fe allwn ni edrych ymlaen at y gemau darbi nawr ac yna’r ddwy gêm olaf yn y grwp yn Ewrop.”

 

Fe fydd y Scarlets yn dychwelyd i’r Par car Wyl San Steffan i wynebu’r Gweilch. Mae’r tocynnau’n gwerthu’n gyflym felly peidiwch ag oedi, prynnwch nawr o eticketing.co.uk/scarletsrugby