Scarlets ymysg yr hadau gorau ar gyfer cystadleuaeth Cwpan yr Her

Scarlets ymysg yr hadau gorau ar gyfer cystadleuaeth Cwpan yr Her

17 Jun 2019
Mynd yn ôl

Bydd y Scarlets yn un o'r prif hadau pan fydd y gystadleuaeth ar gyfer Cwpan Her Ewrop yn cael ei wneud yn Lausanne, y Swistir ddydd Mercher (1pm amser y DU).

 

Bydd Castres Olympique, Wasps a dwy ochr arall yn ymuno â nhw (Stade Francais, Bristol Bears neu Gleision Caerdydd) yn yr haen uchaf.

 

Hwn fydd y tro cyntaf i'r Scarlets fod yn y gystadleuaeth, er eu bod wedi ymddangos yn ail haen Ewrop ddwywaith ynghynt - yn 2009-10 a 2011-12 - pan orffennodd yr ail yn eu pwll Cwpan Ewrop ac felly yn gymwys ar gyfer rowndiau terfynol chwarter Cwpan yr Her.

 

Caiff y clybiau eu rhannu'n bedair haen o bump a chynhelir raffl ragarweiniol i sefydlu Haen 1 gyda dau o'r tri chlwb ail-safle - Stade, Bryste neu'r Gleision - yn ymuno â'r Scarlets, Castres and Wasps yn yr haen uchaf.

 

Unwaith y bydd Haen 1 wedi'i sefydlu, bydd y tair haen sy'n weddill yn dod yn eu lle.

 

Pan fydd yr haenau wedi'u cwblhau, bydd y prif raffl ar gyfer y pum pwll yn cael ei wneud.

 

Yn ystod y raffl, efallai y bydd yn rhaid i rai clybiau gael eu gosod yn uniongyrchol mewn pwll er mwyn sicrhau bod yr egwyddorion allweddol yn berthnasol.

 

 

 

Egwyddorion allweddol

 

  • Bydd yr 20 Clwb sydd wedi cymhwyso ar sail teilyngdod o TOP 14, Rygbi Uwchgynghrair Gallagher, y Guinness PRO14, PRO D2, Pencampwriaeth IPA Greene King a'r Tarian Gyfandirol yn cystadlu yng Nghwpan Her 2019-20 mewn pum cronfa o bedwar.
  • Rhennir y clybiau yn bedair haen yn seiliedig ar safleoedd cymwysterau o'u cynghreiriau perthnasol, gyda'r cymwysedigion Tarian Gyfandirol yn Haen 4. Cynhelir raffl cyn i'r pwll dynnu'n iawn i gwblhau'r haenau
  • Bydd pob un o'r pum pwll yn cynnwys un clwb o bob un o'r pedair haen
  • Bydd gan bob pwll o leiaf un clwb o'r TOP14, yr Uwch Gynghrair a'r PRO14
  • Ni fydd mwy na dau glwb o'r un gynghrair mewn pwll
  • Ni fydd unrhyw gronfa yn cynnwys dau glwb PRO14 o'r un wlad
  • Bydd clybiau o'r un gynghrair yn cael eu cadw ar wahân tan ddyraniad Haen 4.
  • Ni ellir dod o hyd i gymhwyster o'r Tarian Gyfandirol i gronfa sy'n cynnwys dau glwb TOP 14 neu ddau glwb Uwch Gynghrair

 

Cliciwch YMA am eglurhad manwl o raffl pwll yr Her Cwpan

 

Mae'r raffl yn dechrau am 1pm (amser y DU ac Iwerddon) a bydd yn cael ei ffrydio'n fyw ar www.epcrugby.com ac ar dudalennau Facebook y twrnamaint swyddogol.

 

Y digwyddiad fydd yn cystadlu yn Lausanne fydd Sarra Elgan (BT Sport) a Matthieu Lartot (France Télévisions), gyda Bryan Habana (Channel 4) a Dimitri Yachvili (Bein SPORTS) yn arwain y rafflau.

 

 

2019-20 Timau Cwpan Her

 

TOP 14 - Castres Olympique, Stade Français Paris, RC Toulon, Bordeaux-Bègles, Pau, Agen, Bayonne, Brive

 

Rygbi'r Uwchgynghrair Gallagher - Gwyddelod Llundain, Wasps, Bristol Bears, Rhyfelwyr Caerwrangon, Leicester Tigers

 

Guinness PRO14 - SCARLETS, Gleision Caerdydd, Rygbi Caeredin, Dreigiau, Zebre Rugby

 

Cymwyswyr o'r Tarian Gyfandirol - Enisei-STM, Rugby Calvisano