Scarlets yn penodi cyn-fachwr Emyr Phillips fel Hyfforddwr Sgiliau Datblygu

9 Jul 2019
Scarlets yn penodi cyn-fachwr Emyr Phillips fel Hyfforddwr Sgiliau Datblygu
Mynd yn ôl

Mae cyn-fachwr y Scarlets a Chymru, Emyr Phillips, wedi ymuno â'r rhanbarth fel Hyfforddwr Sgiliau Datblygu.

Fe wnaeth anafiadau orfodi Phillips i ymddeol o chwarae rygbi proffesiynol yn 2018 ar ôl iddo wneud dros 150 o ymddangosiadau'r Scarlets dros 10 tymor. Cafodd yr unigolyn 32 oed o Lanymddyfri ei gapio dair gwaith i Gymru hefyd.

Ers hongian ei esgidiau chwarae mae wedi bod yn hyfforddi o fewn y Scarlets ar gyfer gradd oedran, yng Ngholeg Llanymddyfri ac fel Prif Hyfforddwr Cwins Caerfyrddin o Uwch Gynghrair Cymru.

Mae'n disodli Dai Flanagan, sydd wedi cael ei ddyrchafu i’r uwch dîm.

Dywedodd Phillips, sydd hefyd yn gyn-gapten ar y Scarlets: “Rydw i wrth fy modd i fod yn ôl yma ym Mharc y Scarlets, lle cefais gymaint o brofiadau gwych fel chwaraewr.

“Mae gan y Scarlets hanes balch o gynhyrchu talent cartref. Cawsom saith chwaraewr gyda Chymru dan 20 oed ym Mhencampwriaethau'r Byd yn yr Ariannin yn ddiweddar, mae nifer o'r bechgyn ar hyn o bryd yn hyfforddi gyda'r uwch garfan ac mae llawer o fechgyn iau, da yn dod drwy'r system hefyd.

“Rwy'n edrych ymlaen at fynd i wreiddiau dwfn yma.”

Bydd Phillips, a fydd yn parhau i fod yn Brif Hyfforddwr y Quins, yn gweithio ochr yn ochr â Richard Kelly, Paul Fisher a'r Rheolwr Llwybr Datblygu Kevin George i ddod â'r genhedlaeth nesaf o sêr y Scarlets.

“Mae'n wych i ni allu penodi rhywun o safon Emyr,” meddai George.

“Roedd gennym 50 o ymgeiswyr ar gyfer y swydd a daeth Emyr drwy broses recriwtio drylwyr.

“Roedd yn un o arweinwyr grŵp hŷn y Scarlets cyn iddo ymddeol, roedd bob amser yn rhoi 100% i'r achos ac ef yw'r math o gymeriad rydym am ei gael yma i helpu'r chwaraewyr ifanc yn ystod cam nesaf eu gyrfaoedd rygbi.”