Scarlets yn mynd i'r gorllewin i ddadorchuddio citiau newydd ar gyfer 2019-20

14 Aug 2019
Mynd yn ôl

Heddiw, dadorchuddiodd y Scarlets eu citiau cartref a amgen newydd ar gyfer tymor 2019-20.

Sioe Sir Benfro oedd lleoliad y lansiad a welodd chwaraewyr y Scarlets Johnny McNicholl, Werner Kruger, Uzair Cassiem, Josh Macleod, Ryan Conbeer a Simon Gardiner yn modelu'r citiau nodedig newydd.

Fel rhan o strategaeth ‘Three Counties, Three Years’ y Scarlets, mae gan y crys melyn, llwyd a glas amgen thema Sir Benfro ar gyfer tymor 2019-20 gyda’r cit yn adlewyrchu lliwiau traddodiadol arfbais y sir.

Fel cit Ceredigion y tymor diwethaf, mae’r crys yn cynnwys symbolau o gribau’r tair sir, yn cynrychioli treftadaeth a diwydiannau’r rhanbarth. Mae sospan y Scarlets hefyd wedi’i gynnwys ar y crys amgen.

Mae gan y cit cartref banel ochr streipiog gwyn a choch a choler wedi'i hailgynllunio, gyda phatrwm diemwnt newydd ar blaen y crys.

Juno Moneta Group unwaith eto yw’r prif noddwr, gyda’r crys wedi cael ei ddylunio a’i gynhyrchu gan gyflenwr cit swyddogol y Scarlets ’Macron.

Y partneriaid masnachol eraill sy'n ymfalchïo yn eu lle ar y crys a'r siorts yw Enzo's Estates Ltd, Dyfed Steel, BT Sport, Castell Howell, Intersport UK, Parc Gwyliau Pencnwc, Ronnie S Evans, Coleg Sir Gar, LBS, Lloyd & Gravell, Gravells, CK Foodstores, Prifysgol Abertawe, John Francis, Viola, Owens Group UK, Princes Gate a TAD Builders,

“Rydyn ni wrth ein bodd gyda’r crysau newydd ac rwy’n siŵr y bydd ein cefnogwyr a’n partneriaid masnachol hefyd,” meddai Phil Morgan, Prif Swyddog Gweithredu y Scarlets.

“Mae Sioe Sir Benfro hynod boblogaidd yn leoliad perffaith i lansio blwyddyn‘ Sir Benfro ’sy’n rhan o’n Strategaeth ‘Three Years, Three Counties’ ac mae’n wych bod cymaint o’n partneriaid masnachol yn gallu ein cefnogi yn y digwyddiad.

“Hoffwn ddiolch i’n holl noddwyr, lleol a chenedlaethol, sy’n parhau i gefnogi’r Scarlets ac rwy’n siŵr ein bod ni i gyd yn edrych ymlaen at dymor newydd cyffrous o dan Brad Mooar a’i dîm hyfforddi.”