Menywod y Scarlets i deithio i Lanymddyfri ar gyfer cystadleuaeth Super 12’s ddydd Sadwrn

2 Aug 2019
Mynd yn ôl

Yfory, bydd Menywod y Scarlets yn cystadlu yn nhwrnamaint y Super 12’s yn Llanymddyfri RFC. Gyda’r gic gyntaf am 10.00am, capten y garfan bydd y chwaraewraig ail reng, Awen Prysor, gyda chyn-gapten Cymru, Lowri Williams, yn is-gapten. 

Bydd y Scarlets yn herio pump tim rhanbarthol; Gleision Caerdydd A a B, Y Dreigiau, Y Gweilch a RGC mewn diwrnod o ornestau 12 bob ochr cyn i’r tymor gychwyn. 

Dywedodd Daryl Morgan, Prif Hyfforddwr Menywod y Scarlets, “Bydd y Super 12 yn rhoi her newydd inni, gan chwarae rygbi dwys dros gyfnod byr o amser. 

“Mae’r garfan wedi hyfforddi’n dda iawn, yn enwedig y chwaraewyr ifanc yn y garfan.” 

Gyda diffyg argaeledd Jodie Evans ac Alex Callender, ychwanegodd Daryl, “Rydym yn mynd â charfan gweddol ifanc i Lanymddyfri, dyma’r cyfle perffaith i’w cyflwyno i uwch-rygbi rhanbarthol gan weld sut y byddant yn ymateb i’r her.” 

 

Carfan Menywod Super 12s y Scarlets:

Awen Prysor (Capt)

Gwenllian Jenkins

Sarah Lawrence

Jana Neumann

Kelly Gravell

Jennifer Blume

Brittany Lewis

Amy Morgan

Molly James

Nia Gwyther

Kirstin Field

Lowri Williams (Is-gapten)

Mabli Davies

Caitlin Lewis

Rhian Jenkins

Rosie Davies

Celyn Lazenby

Darcy Thomas

Rhian Swift

Marged Williams

Meghan Owens