Scarlets yn enwi carfan cyfunedig dan 16

Scarlets yn enwi carfan cyfunedig dan 16

Scarlets dan 16
8 Mar 2018
Scarlets yn enwi carfan cyfunedig dan 16
Mynd yn ôl

Yn dilyn y gêm nos Fercher rhwng timau dan 16 Gorllewin a Dwyrain y Scarlets mae’r Scarlets yn falch iawn cadarnhau y garfan cyfunedig ar gyfer gweddill y tymor.

 

Fe fydd y chwaraewyr, o’r rhanbarth gyfan, sydd wedi eu dewis ar gyfer y garfan cyfunedig yn cyfarfod ym Mharc y Scarlets nos Lun.

 

Llongyfarchiadau i’r rheini sydd wedi eu dewis a phob llwyddiant i’r chwaraewyr sy’n dychwelyd i’w timau ysgol a chlwb.

 

Carfan cyfunedig Scarlets dan 16;

 

Prop

 

Joshua Edwards - Coedcae / Clwb Rygbi New Dock Stars

Aiden Bateman – Ysgol Syr Thomas Picton / Clwb Rygbi Hwlffordd

Morgan Plimmer - Dyffryn Aman / Cefneithin

Jakub Poplonski - Aberaeron / Aberaeron

Jac Norcross - Dyffryn Taf / Arberth

 

Bachwr 

 

Dylan Evans - Aberdaugleddau / Clwb Rygbi Aberdaugleddau

Nicky Frampton - St John Lloyds / Crwydriaid Llanelli

 

Ail Reng

 

Toby Williams - Strade / Porth Tywyn

Aaron Howles - Bryngwyn / Crwydriaid Llanelli

Sam Richards - Strade / Crwydriaid Llanelli

 

Reng ôl

 

Lewis Clayton - St John Lloyds / Crwydriaid Llanelli

Ellis Rees-Lewis - Bro Teifi / Castellnewydd Emlyn

Caine Rees - Jones - Strade / Crwydriaid Llanelli

Jake Roberts - Greenhill / Dinbych y Pysgod

Leon Samuel - Maes Y Gwendraeth / Cefneithin

 

Hanneri

 

Luke Davies - Maes Y Gwendraeth / Cefneithin

Dylan Benjamin - Penweddig / Aberystwyth

Kyren Grey - Tasker Milward / Penfro

 

Canolwyr

 

Tomos Davies - Maes Y Gwendraeth / Llandeilo

Toby Baldwin – Coleg Llanymddyfri / Llandeilo

Rhun Phillips - Preseli / Aberteifi

William Hughes - Syr Thomas Picton / Neyland

 

Tri ôl

 

Josh Evans - Strade / Porth Tywyn

James Williams - Aberdaugleddau / Clwb Rygbi Aberdaugleddau

Dominic Davies - Dyffryn Taf / San Clêr

Callum Williams - Preseli / Aberteifi

Osian Thomas - Strade / Crwydriaid Llanelli