Enwi Scarlets yn restr 100 Busnes Gorau

Enwi Scarlets yn restr 100 Busnes Gorau

18 Jul 2018
Enwi Scarlets yn restr 100 Busnes Gorau
Mynd yn ôl

Mae’r restr o’r 100 cwmni mwyaf yng Ngorllewin Cymru wedi ei chyhoeddi ac mae’r Scarlets, yn ogystal â nifer o noddwyr y rhanbarth, wedi eu cynnwys ar y restr.

 

Mae’r restr yn cynnwys enwau cyfarwydd, cwmniau newydd, a busnesau sy’n dangos amrywiaeth sectorau ardal Bae Abertawe.

 

Dyma’r chweched flwyddyn i restr Media Wales gael ei chyhoeddi, mewn partneriaeth gyda Barclays a PwC. Mae’n tynnu sylw at y cwmniau sy’n allweddol i’r gymuned leol.

 

I weld y restr cliciwch yma