Ail reng y Scarlets Tom Price yn arwyddo cytundeb gyda Caerwysg

Ail reng y Scarlets Tom Price yn arwyddo cytundeb gyda Caerwysg

24 Mar 2019
Ail reng y Scarlets Tom Price yn arwyddo cytundeb gyda Caerwysg
Mynd yn ôl

Bydd yr ail reng Tom Price yn ymuno â Exeter Chiefs o'r Scarlets ar gyfer y tymor nesaf ar ôl cytuno ar gytundeb dwy flynedd gyda sialenswyr teitl Premiership Gallagher.

 

Fel cyn-chwaraewr rhyngwladol dan-20 Lloegr, cysylltodd Price â'r Scarlets o Gaerlŷr yn 2015 a gwnaeth 56 ymddangosiad, gan sgorio tri chais.

 

Dywedodd y chwaraewr 26 mlwydd oed: “Mae'n gam mawr i mi. Mae Exeter yn glwb gwych, wedi'i hyfforddi'n dda ac mae ganddo rai chwaraewyr da iawn.

 

“Ar yr un pryd, rydw i'n ddiolchgar i'r cyfle mae'r Scarlets wedi ei roi i mi dros y blynyddoedd diwethaf. Rydw i wedi mwynhau fy amser yno, wedi cyfarfod a chwarae gyda phobl wych, ond teimlwch ei bod yn amser iawn i roi cynnig ar rywbeth newydd. "

 

Dywedodd Jon Daniels, rheolwr rygbi cyffredinol y Scarlets: “Hoffem ddiolch i Tom am ei wasanaeth i'r Scarlets dros y pedwar tymor diwethaf. Dymunwn yn dda iddo yng Nghaerwysg. ”