Gwersyll sgiliau'r Scarlets yn lwyddiant ysgubol gyda sêr newydd

Gwersyll sgiliau'r Scarlets yn lwyddiant ysgubol gyda sêr newydd

30 May 2019
Gwersyll sgiliau'r Scarlets yn lwyddiant ysgubol gyda sêr newydd
Mynd yn ôl

Cafodd grŵp o blant yr ardal wersyll rygbi gyda gwahaniaeth yr wythnos hon.

 

Treuliodd dros 50 o bobl ifanc rhwng 11 a 14 oed y diwrnod ym Mharc y Scarlets lle cawsant gyfle i fwynhau sesiynau sgiliau a sesiwn ymarfer corff cyn camu allan i'r prif gae am gêm.

 

“Er gwaetha'r tywydd, roedd yn ddiwrnod gwych ac yn wych i weld cymaint o wên ar wynebau'r bechgyn wrth iddynt gerdded yn ôl troed y Scarlets,” meddai Chris Jones, Cydlynydd Cymunedol y Scarlets.

 

“Cawsom sesiynau sgiliau gan ein hyfforddwyr cymunedol, yna amser yn y gampfa dan oruchwyliaeth hyfforddwr cryfder a chyflyru cymwys a oedd yn canolbwyntio ar y symudiadau sylfaenol o fewn rygbi, rhywbeth a fydd o fudd i'r chwaraewyr wrth iddynt symud ymlaen.

 

“Ar ôl hynny, cawsom awr allan ar y prif faes lle cawsant ddefnydd da o'u sgiliau gyda gemau yn eu grwpiau oedran.”

 

Bydd dyddiadau a lleoliadau ar gyfer gwersylloedd haf y Scarlets yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir, felly cadwch lygad ar ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol dros yr wythnosau nesaf.