Scarlets yn cefnogi o New South Wales

14 Jan 2020
Mynd yn ôl

Enw: Stacey Cummins

Oedran: 58

 

Ble yn y byd ydych chi'n byw ar hyn o bryd? 

Seven Hills, Sydney, NSW, Awstralia

 

Pryd wnaethoch chi ddechrau dilyn y Scarlets?

Daeth ein bachgen Steve yn Scarlet ym mis Tachwedd 2017 ac roedd yn byw gydag ychydig o'r bechgyn yn Abertawe cyn symud i Gaerdydd. Roeddem yn ddigon ffodus i allu ymweld ag ef yn y ddau leoliad. Mae’n rhan wych o’r byd! Gwelsom fod pawb mor gyfeillgar a chroesawgar. Rydym bellach yn gefnogwyr Scarlets balch ac yn edrych ymlaen at fynd yn ôl eto yn fuan.

 

Pwy yw eich hoff chwaraewr?

Steven Cummins, wrth gwrs!

Na, o ddifrif, rydw i wedi cwrdd ag ychydig o'r bechgyn ac maent i gyd yn anhygoel.

 

Beth fu'ch uchafbwynt fel ffan Scarlets?

Wrth fynd ar daith o amgylch y cyfleusterau gwych yn Stadiwm Parc y Scarlets gyda Steven pan ymwelon ni â Chymru yn 2018, cwrdd â rhai o'r chwaraewyr a'r teuluoedd eraill a chael ein croesawu, gan wylio ein bachgen yn chwarae yn ei stadiwm gartref llawn dop ... ... a'r fuddugoliaeth, wrth gwrs!

 

Beth yw'r peth gorau am fod yn gefnogwr Scarlets?

Mwydo'r awyrgylch a gallu rhannu angerdd y gêm gyda chymaint o gefnogwyr ymroddedig. Yn anffodus mae gennym gyfleoedd cyfyngedig i wylio'r gêm gan nad yw bellach yn cael ei theledu ar BBC yma.