SCARLETS V GWEILCH: NIFER BACH O BECYNNAU LLETYGARWCH YN WEDDILL

SCARLETS V GWEILCH: NIFER BACH O BECYNNAU LLETYGARWCH YN WEDDILL

11 Dec 2017
SCARLETS V GWEILCH: NIFER BACH O BECYNNAU LLETYGARWCH YN WEDDILL
Mynd yn ôl

Fe fydd y Scarlets yn croesawu'r Gweilch i Barc y Scarlets ar ddydd Mawrth 26ain Rhagfyr ar gyfer y gêm Gwyl San Steffan traddodiadol gyda diddordeb yn y gêm yn ei hanterth yn barod.

Mae'r gêm yn un o'r ffefrynnau ymhlith cefnogwyr o bob ochr i afon Llwchwr ac ry'n ni'n falch iawn cyhoeddi bod llefydd lletygarwch bron a gwerthu mas yn barod!

 

Os hoffech i rhywun arall ofalu ar ôl y cinio a'r golchi llestri ar ôl Nadolig prysur archebwch eich lle yn y Babell Lletygarwch cyn i'r llefydd werthu mas!

 

Mae'r Pecyn Lletygarwch Mochyn Rhost, a fydd wedi ei leoli yn y Babell gyferbyn â'r brif fynedfa ym Mharc y Scarlets, ar gael am £55 y pen.

 

Wedi ei gynnwys yn y pecyn y mae'r canlynol;

 

o Mynediad i'r Babell dwy awr cyn y gêm ac hyd at ddwy awr ar ôl y chwiban olaf

o Tocyn gêm swyddogol

o Mochyn rhost wedi ei weini cyn y gêm

o Bar

o Rhaglen diwrnod gêm swyddogol i bob un o'ch gwesteion

o WiFi am ddim

o Staff lletygarwch i'ch cynorthwyo trwy gydol y diwrnod

 

I archebu'ch tocynnau a gwneud yn siwr eich bod chi #ynypac ewch i eticketing.co.uk/scarletsrugby