Scarlets v Sale Sharks: Yn y Parc

Scarlets v Sale Sharks: Yn y Parc

2 Feb 2018
Scarlets v Sale Sharks: Yn y Parc
Mynd yn ôl

Fe fydd cenhedlaeth nesaf y Scarlets yn wynebu Sale Sharks ym Mharc y Scarlets heno yn rownd grwp olaf ymgyrch Cwpan Eingl-Gymreig.

 

Tocynnau

 

Gwnewch yn siwr eich bod chi #ynypac i gefnogi’r genhedlaeth nesaf, tocynnau yn £10 i oedolion a £1 i blant ac maent ar gael yma

 

Fe fydd y swyddfa docynnau ar agor o 9am ac fe fydd ar agor am awr ar ôl y chwiban olaf os oes yna ddalwyr tocyn tymor eisiau prynu eu sedd ar gyfer gêm rownd yr wyth olaf yng Nghwpan Pencampwyr Ewrop.

 

Tocynnau Tymor

 

Mae’r gêm yn erbyn Sale Sharks yn rhan o’ch tocyn tymor ond dim ond Stand y De fydd ar agor.

 

Teithio

 

Fe fydd Maes Parcio B ar agor am £3 y cae. Mae’r bws gwennol yn rhedeg o ganol y dref hefyd. Gofynnwn yn garedig i chi beidio a pharcio mewn ardaloedd preswyl o amgylch y stadiwm.

 

Lluniaeth

 

Fe fydd Bar Calon ac Enaid ar agor i’r cyhoedd gyda Bar Guinness a Phentref y Cefnogwyr ar gau heno.

 

Gatiau

 

Fe fydd gatiau Stand y De yn agor am 6.30pm. Fe fydd bariau bwyd a diod ar agor yno.

 

Rhaglenni

 

Fe fydd rhaglenni ar gael o Stand y De ac fe fydd dalwyr tocyn tymor 1872 / Strade yn gallu casglu copi o Far Calon ac Enaid.