‘Ry’n ni wedi llwyddo cadw’r gystadleuaeth yn fyw,’

‘Ry’n ni wedi llwyddo cadw’r gystadleuaeth yn fyw,’ medd Owens

18 Dec 2017
‘Ry’n ni wedi llwyddo cadw’r gystadleuaeth yn fyw,’
Mynd yn ôl

Sicrhaodd y Scarlets dwy fuddugoliaeth â phwynt bonws dros Benetton Rugby yn rownd tri a phedwar Cwpan Pencampwyr Ewrop gan gadw eu gobeithion yn fyw yn yr ymgyrch cyn rowndiau olaf y grwpiau ym mis Ionawr.

Fe fydd y Scarlets yn wynebu Caerfaddon oddi cartref a Toulon ym Mharc y Scarlets yng ngrwp pump a chwech ac fe fydd yn rhaid iddynt sicrhau dwy fuddugoliaeth er mwyn cael cyfle i symud ymlaen i’r rownd ail gyfle.

 

Fe wynebodd y Scarlets drafferthion teithio wrth i streic gan staff reoli traffig awyr yr Eidal achosi canslo’r daith ond ail drefnwyd pob peth yn gyflym gan weld y Scarlets yn cyrraedd ond ychydig oriau yn hwyrach na’r disgwyl.

 

Wrth ymateb i’r fuddugoliaeth yn Nhreviso dywedodd y capten Ken Owens; “Fe wnaethon ni ddim siarad am y daith mas yma ar ôl y newidiadau. Doedd dim reolaeth gyda ni dros hynny a phob clod i Mark taylor am ail drefnu pob peth.

 

“Roedd y perfformiad, yn enwedig yn amddiffynol, gan y blaenwyr a’r olwyr yn dda. Roedden ni gyd yn siomedig ar y diwedd i adael iddyn nhw sgori dwy gais ond roeddwn i’n meddwl ei fod e’n berfformiad proffesiynol iawn ar y cyfan.

 

“Ni’n hapus iawn ein bod ni nid yn unig wedi llwyddo i ddod yma a sicrhau buddugoliaeth ond hefyd i sicrhau’r pump pwynt.

 

“Mae nhw’n rhoi lot o chwaraewyr yn y llinell flaen yn amddiffynol ac mae hynny’n golygu bod digon o le tu ôl iddyn nhw. Roedd hwn wedi’n cynorthwyo ni i helpu’r frwydr tiriogaeth hefyd.

 

“Yn ffodus iawn i ni mae gyda ni chwaraewyr fel Johnny Mcnicholl ar y peli yna. Fe wnaeth e lwyddo i gael y bas i Paul Asquith ac fe welon ni cwpwl o geisiau crefftus iawn fan hyn heddiw.

 

“Fe wnaethon ni’n gwaith cartref dros yr wythnos ond yn amddiffynol redden ni lot yn well na’r oedden ni penwythnos diwethaf a dyna oedd y gwahaniaeth yn y gêm.

 

“Ers colli’r gemau agoriadol yn erbyn Caerfaddon a Toulon ry’n ni wedi siarad am y ffaith bod yn rhaid i ni ennill pob gêm, ‘knock-out’ rygbi fel mae nhw’n ddweud. Ni wedi sicrhau’r buddugoliaeth yn y ddwy rownd yma ac wrth wneud hynny wedi cadw’r gystadleuaeth yn fyw.

 

“Gobeithio y byddwn ni mewn sefyllfa if od yn brwydro i fynd i’r rowndiau ail gyfle erbyn y ddwy gêm olaf yn Ionawr.

 

“Fe fydd y gêm yn erbyn y Gweilch yn un anferth. Roedden nhw’n ardderchog yn y trydydd rownd yn erbyn Northampton. Fe fyddan nhw’n hyderus ac fe fyddan nhw eisiau gwirdroi eu tymor yn y gêm ddarbi. Fe fydd y pwysau arno ni fel ffefrynau ac fe fydd yn rhaid i ni ddelio â hynny. Mae e’n gêm gartref i ni edrych ymlaen ato a’n cadw ni ar frig ein grwp wrth fynd i mewn i’r flwyddyn newydd.”