#ScarletsArYMap

18 Oct 2019
Mynd yn ôl

Ydych chi'n gefnogwr Scarlets sy’n byw ar ochr arall y byd neu'n cefnogi'r bechgyn ar gyfandir arall? Cysylltwch â ni fel rhan o gyfres newydd a lansiwyd ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, rydym yn sgwrio'r byd am gefnogwyr Scarlets ymhell ac agos.

 

Nod #ScarletsOnTheMap yw dod â theulu’r Scarlets at ei gilydd felly os ydych chi'n adnabod cefnogwr o’r Scarlets sy'n byw dramor neu os ydych chi'n un eich hun yn teithio pellteroedd hir i gemau, cysylltwch â ni! Ni allwn aros i glywed gennych a chlywed eich stori! Danfonwch eich stori yma - http://bit.ly/ScarletsMap

Rydyn ni'n cychwyn ein cyfres i'r gogledd o'r ffin.Enw: AnneMarie Kennedy (Mae pawb yn fy adnabod fel Mrs K)

 

Ble yn y byd ydych chi'n byw?

Saltcoats, Gogledd Ayrshire, Yr Alban

 

Pryd wnaethoch chi ddechrau dilyn y Scarlets a pham?

Rwy'n gefnogwr rygbi'r Alban felly pan symudodd un o'n chwaraewyr, John Barclay, i’r  Scarlets, tybed beth oedd wedi ei ddenu i Orllewin Cymru. Es i ar Google a chefais fy swyno gan hanes a thraddodiadau'r clwb. Dilynais Scarlets ar Twitter, cwrdd â ychydig o Scarlets yno a, chyn i mi ei wybod, roeddwn yn canu Sosban Fach o fy sedd ar Ochr y Dref ac yn dysgu Cymraeg! Fe wnes i syrthio mewn cariad â'r tîm, y bobl, y lle ac mae Parc y Scarlets yn teimlo fel cartref i mi. Roeddwn i fel plentyn yn Disneyland ar fy ymweliad cyntaf. Rydw i wedi bod yn deiliaid tocyn tymor ers pedair blynedd bellach ac, er mai dim ond pedair neu bum gwaith y flwyddyn y gallaf gyrraedd Llanelli, byddaf bob amser yn Scarlet.

 

Pwy yw eich hoff chwaraewr?

Pob un ohonynt. Mae sut mae ein chwaraewyr yn cynrychioli'r clwb yn y gymuned a pha mor garedig ydyn nhw tuag at gefnogwyr bob amser yn creu argraff arna i. Maen nhw'n wir yn lysgenhadon. Nid oes gen i hoff chwaraewr penodol, ond fy hoff Scarlet erioed yw Ray Gravell, yn amlwg. Nid yw’n gyn-chwaraewr, ond Wayne Pivac yw fy ail hoff Scarlet! Mae gen i fan meddal ar gyfer rhwyfwyr cefn; Mae Cubby yn athrylith ac rwy'n hoffi'r hyn rydyn ni wedi'i weld hyd yn hyn o Blade ac Uzair.

 

Beth fu'ch uchafbwynt fel cefnogwr y Scarlets?

Roedd ennill rownd derfynol PRO12 yn un o ddyddiau gorau fy mywyd. Roedd canu Yma ​​o Hyd ar ddiwedd y gêm honno yn arbennig; roedd yn canu o amgylch y stadiwm fel emyn o amgylch eglwys. Rwy'n cael ias lawr fy nghefn dim ond meddwl amdano. Roedd La Rochelle ym Mharc y Scarlets yn eithaf arbennig hefyd, dyna awyrgylch! Roeddwn i hefyd wrth fy modd pan gawson ni "TurnTwitterScarlet" yn trendio ac roedd gennym bobl fel Huw Edwards yn ei drydar!

 

Beth yw'r peth gorau am fod yn gefnogwr Scarlets?

Cefnogwyr Scarlets eraill! Mae bod yn rhan o deulu Scarlets yn anhygoel. Dwi erioed wedi cwrdd â phobl fwy caredig, mwy cariadus yn unman. Rwyf wedi gwneud ffrindiau am oes trwy fy nghariad at y tîm hwn. Mae'n anrhydedd bod yn Scarlet!