Steff Hughes yn manteisio ar ‘gyfle enfawr’ wrth i’r Scarlets baratoi ar gyfer dechrau newydd

2 Aug 2019
Mynd yn ôl

Wrth i chwaraewyr y Scarlets fwynhau rhai diwrnodau o seibiant i ymbaratoi ar gyfer y cyfnod nesaf o hyfforddi, cafom gyfle i sgwrsio gyda Steff Hughes, sy’n edrych ymlaen i’w seithfed tymor ym Mharc y Scarlets. 

Mae’n rhwydd i anghofio fod y canolwr cyfarwydd ond yn 25 oed, wedi gwneud ei ymddangosiad cyntaf yng Nghwpan LV= yn erbyn y Saracens chwe mlynedd yn ôl.

Yn gyn-gapten Cymru dan 20, aeth Hughes heibio hanner canrif o ymddangosiadau mewn crys Scarlets dymor diwethaf. Gyda Jonathan Davies, Hadleigh Parkes a Kieron Fonotia yn debygol o fod oddi cartref yn cyflawni dyletswyddau Cwpan y Byd yn Japan, bydd ei arweinyddiaeth a phrofiad yn allweddol wrth i gem agoriadol y Guinness PRO14 yn erbyn Connacht ar Fedi 28ain. 

“Mae’n gyfle enfawr imi; rwy’n edrych ymlaen i ddechrau a trio fy ngorau glas a gweld beth alla’ i wneud,” dywedodd. 

“Mae bod heb y bechgyn rhyngwladol yn rhywbeth rydym wedi ymgyfarwyddo gyda dros y blynyddoedd diwethaf, yn ystod y Chwe Gwlad a gemau rhyngwladol yr Hydref, a gyda’r tymor yn dechrau’n hwyrach, mae gennym gyfle da i greu sylfaen gadarn o ffitrwydd a gweithio ar ein sgiliau rygbi yn y paratoadau cyn-tymor.”

Mae’r Haf hir hefyd yn rhoi digonedd o amser i’r chwaraewyr gyda’r tim hyfforddi newydd, gan gynnwys y prif hyfforddwr Brad Mooar a’i gynorthwyydd Glenn Delaney wedi cyrraedd yng Ngorllewin Cymru.

“Rwy’n edrych ymlaen i weld Brad a Glenn yn cyrraedd, i ni gyd gael bod gyda’n gilydd a dechrau arni,” ychwanegodd Hughes a arwyddodd gytundeb newydd a’r Scarlets dymor diwethaf. 

“Mae Rich Whiffin wedi bod yma ers rhai wythnosau ac mae wedi bod yn wych i ddysgu syniadau newydd wrtho; mae Dai (Flanagan) wedi bod yma ers rhai blynyddoedd o gwmpas yn y garfan ac mae’n wych i weithio gydag e’n iawn nawr. 

“Mae’n ddechrau newydd i bawb ac rydym ni i gyd yn mwynhau. 

“Mae gennym fewnbwn newydd, syniadau newydd ac mae wedi bod yn wych. Mae’r tywydd wedi bod yn boeth sydd wedi gwneud y paratoadau cyn-tymor yn heriol, ond mae’r bechgyn yn gweithio’n galed a ‘dw i wedi mwynhau.”