Taylor Davies yn frwdfrydig gyda’i gyfle yn y rheng flaen

14 Nov 2019
Mynd yn ôl

Cyn i ymgyrch 2019-20 gychwyn, roedd Taylor Davies wedi gwneud un dechrau yn unig mewn crys Scarlets - gwibdaith cyn dechrau’r tymor yn erbyn Uwch Gynghrair XV yn Llanymddyfri.

Y tymor hwn, gyda Ken Owens a Ryan Elias i ffwrdd ar ddyletswydd Cwpan y Byd, mae cyfle wedi dod ac mae'r bachwr wedi ymateb trwy torri drwyddo. Mae Davies wedi camu i fyny a chymryd ei gyfle mewn steil, gan ymddangos ym mhob un o'r chwe gêm Guinness PRO14.

Sgoriodd gais ar ei ddechreuad cyntaf yn y Bencampwriaeth yn erbyn Zebre ac mae wedi bod yn ffigwr amlwg ers hynny, gan gario’n gryf wrth galon ymdrech ymlaen y Scarlets.

Pleidleisiwyd Davies yn Blaenwr y gêm yn ystod buddugoliaeth y penwythnos diwethaf dros Benetton, gan fynd â hamper cig adref, am ei ymdrechion, trwy garedigrwydd Castell Howell.

Nawr mae'n edrych ymlaen at ddim ond ail ymddangosiad Ewropeaidd wrth i'r Scarlets baratoi i agor eu hymgyrch Cwpan Her gartref i Wyddelod Llundain nos Sadwrn.

“Mae'r gystadleuaeth yn gryf yn safle’r bachwr, mae wedi bod yn wych dysgu oddi wrth y bechgyn profiadol, ond rydych chi hefyd eisiau bod yn eu gwthio am y crys,” meddai.

“Rwy’n fachgen lleol, wedi fy magu yn Llanelli, wedi chwarae i dim Ieuenctid Llangennech, mae’n wych cael rhediad o gemau gyda’r Scarlets.”

Gan adlewyrchu ar y tymor hyd yn hyn, ychwanegodd Davies: “Cawsom cyfnod cyn-dymor hir, ond roedd yn un da. Mae llawer o fechgyn wedi mwynhau'r ffaith eu bod wedi cael eu taflu i mewn a dywedwyd wrthynt am fynd allan a mynegi eu hunain.

“Mae wedi bod yn gadarnhaol iawn. Rydyn ni wedi addasu i lawer o sefyllfaoedd pan rydyn ni wedi bod ar ei hôl hi neu mae'r gêm wedi bod yn weddol agos ar y diwedd.

“Rwy’n credu mai’r neges yw ‘don’t panic’, ymddiried yn y system a’r hyn rydyn ni’n ei wneud a bydd yn talu ffordd yn y diwedd.

“Rydyn ni hefyd yn grŵp tynn iawn.”

Roedd unig brofiad Ewropeaidd blaenorol Davies 10 munud oddi ar y fainc mewn gêm gyffro yn erbyn Benetton ddwy flynedd yn ôl - y tymor y cyrhaeddodd y Scarlets rownd gynderfynol Cwpan y Pencampwyr.

“Rydyn ni’n gwybod y bydd yn gam arall i fyny yn erbyn tîm da o Wyddelod Llundain ddydd Sadwrn,” ychwanegodd.

“Mae'r bechgyn wedi bod yn craffu ar hyfforddiant ac rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at y penwythnos.”

Gallwch brynu tocynnau ar gyfer gwrthdaro Cwpan Her Ewrop yn erbyn Gwyddelod Llundain (7.45yh CG) yma.