Tri chwaraewr arall yn ymrwymo i'r Scarlets

14 May 2019
Tri chwaraewr arall yn ymrwymo i'r Scarlets
Mynd yn ôl

Gall y Scarlets gadarnhau bod tri aelod arall o'u carfan bresennol - Tom Prydie, Steff Hughes a Paul Asquith - wedi llofnodi cytundebau newydd gyda'r rhanbarth.

Aeth Prydie i'r gorllewin o'r Dreigiau yn 2017, gan ennill ei hun yn ôl Prawf Cymru ar ddiwedd yr ymgyrch pan ymddangosodd yn y buddigoliaethau dros Dde Affrica ac yr Ariannin ar daith o amgylch America.

Mae'r asgellwr wedi chwarae 32 gêm dros y ddau dymor y mae wedi bod ym Mharc y Scarlets, gan sgorio wyth cais.

Hughes yw un o nifer o gynhyrchion cartref y rhanbarth. Yn gyn gapten Cymru dan 20 oed, mae hefyd wedi camu i fyny pan mae Ken Owens wedi bod ar ddyletswydd ryngwladol.

Fe wnaeth y canolwr 25 oed ei ymddangosiad cyntaf mewn gêm Cwpan Eingl-Gymreig yn erbyn y Saracens chwe blynedd yn ôl ac mae wedi ennill dros hanner canrif o ymddangosiadau i'r rhanbarth.

Arwyddwyd Asquith o ochr clwb Gorllewin Awstralia Rams Sydney yn 2017 a gwnaeth effaith ar unwaith yng Ngorllewin Cymru, gan groesi am hatric o geisiau ar ei ymddangosiad cyntaf yn erbyn XV Uwch Gynghrair y Scarlets yn Llanymddyfri.

Mae wedi bod yn aelod annatod o'r garfan dros y tymhorau diwethaf, gyda'i hyblygrwydd yn ei weld yn eistedd yn gyfforddus yn y canol neu'r adain.

Chwaraeodd y chwaraewr rhyngwladol saith o Awstralia ran allweddol yn nhaith Ewropeaidd y Scarlets y tymor diwethaf, gyda'r sgôr a enillodd yn hwyr yn erbyn Benetton yn rhoi ymgyrch gofiadwy.

Dywedodd Jon Daniels, Rheolwr Cyffredinol Rygbi y Scarlets: “Mae gan y tri chwaraewr asedau gwerthfawr i'r Scarlets yn ystod y tymor diwethaf.

“Tom yn ei dymor cyntaf oedd yn eu weld yn dychwelyd i'r llwyfan rhyngwladol; Mae arweinyddiaeth a phrofiad Steff wedi'i weld yn cael y cyfrifoldeb o fod yn gapten ar yr ochr, tra bod Paul wedi bod yn gaffaeliad gwych i ni ac wedi chwarae llawer o rygbi yn y ddau dymor y mae wedi bod yma.

“Rydym wrth ein bodd bod y tri wedi arwyddo cytundebau newydd a byddant yn rhan o garfan gref a chyffrous ar gyfer y tymor nesaf.”

Bydd mwyafrif y garfan bresennol ym Mharc y Scarlets ar gael ar gyfer 2019-20.

Mae enillwyr y Gamp Lawn, Ken Owens, Jon Davies a Rob Evans, wedi arwyddo cytundebau newydd, yn ogystal â Johnny McNicholl, y prop Werner Kruger, yn ogystal â llu o dalent cartref.

Mae'r Scarlets hefyd wedi arwyddo ail reng Sam Lousi o Super Rugby y Hurricanes.