Tocynnau ar gael nawr ar gyfer Noson Tân Gwyllt 2018 yn y Parc

Tocynnau ar gael nawr ar gyfer Noson Tân Gwyllt 2018 yn y Parc

1 Sep 2018
Tocynnau ar gael nawr ar gyfer Noson Tân Gwyllt 2018 yn y Parc
Mynd yn ôl

Fe fydd Parc y Scarlets yn cynnal Noson Tân Gwyllt mewn partneriaeth â Radio Sir Gâr, ar nos Sul 4ydd Tachwedd 2018, wrth i ni oleuo’r nos uwchben Llanelli!

 

Mae tocynnau ar gael nawr ar gyfer y noson arbennig i’r teulu oll. Prynnwch docynnau o flaen llaw i arbed arian ar bris eich tocynnau.

 

Fe fydd Radio Sir Gâr yn trefnu’r adloniant a fydd yn cymryd lle ar y cae cyn i’r tân gwyllt gymryd lle.

 

Amserau pwysig;

 • 15:00 Ffair ar agor
 • 16:00 Lletygarwch yn agor
 • 17:00 Gatiau i’r stand ar agor
 • 17:15 Gât i faes parcio’r stadiwm yn cau
 • 18:00 Perfformiad yn dechrau
 • 19:00 Tân gwyllt i ddechrau
 • 19:30 Gât maes parcio’r stadiwm yn ail agor
 • 20:00 Ffair yn cau

 

Prisiau tocynnau

 • Cyn y diwrnod

○ Oedolion - £6.50

○ Dan16 - £4.50

○ Dan 5 – yn rhad ac am ddim

 • Diwrnod y digwyddiad

○ Oedolion - £8.50

○ Dan 16 - £6.50

○ Dan 5 – yn rhad ac am ddim

 • Golwg Cyfyngedig – Cyn y Diwrnod

○ Oedolion - £4.50

○ Dan 16 - £3.50

○ Dan 5 – yn rhad ac am ddim

 • Golwg Cyfyngedig – ar y diwrnod

○ Oedolion - £4.50

○ Dan 16 - £4.50

○ Dan 5 – yn rhad ac am ddim

 

 • Parcio ar ddiwrnod y digwyddiad

○ £5 y car

 

Manylion lletygarwch;

 • Lolfa Quinnell

○ £18.50 y person (yn cynnwys TAW)

○ Dan 16 - £9 y person (yn cynnwys TAW)

○ Bwffe 1 cwrs fforc twym

○ Seddau gorau yn y stadiwm

○ Parcio ar y safle

○ Archebwch docynnau trwy’r swyddfa docynnau trwy ffonio 01554 29 29 39 (Llun-Gwener 9am-5pm) ac ar y we o ddydd Llun eticketing.co.uk/scarletsrugby