Tri Scarlet yn arwyddo cytundeb ddeuol

Tri Scarlet yn arwyddo cytundeb ddeuol

13 Feb 2018
Tri Scarlet yn arwyddo cytundeb ddeuol
Mynd yn ôl

Mae Jonathan Davies, Jake Ball a Gareth Davies wedi arwyddo Cytundebau Deuol Cenedlaethol gyda Undeb Rygbi Cymru a’r rhanbarth.

  

Mae Gareth Davies, sydd wedi dechrau’r ddwy gêm ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, ac wedi ennill 29 cap rhyngwladol yn arwyddo cytundeb ddeuol am y tro cyntaf.

 

Mae Ball, sydd wedi chwarae 28 gêm rhyngwladol, wedi arwyddo cytundeb ddeuol newydd (ar ôl arwyddo’r cytundeb gyntaf ym mis Ionawr 2015) tra bod y Llew Jonathan Davies wedi penderfynu cymryd y flwyddyn olaf ar ei gytundeb i aros yn Llanelli.

 

Dywedodd Jonathan Davies: “Roed fy nhymor cyntaf yn ôl gyda’r Scarlets ar ôl amser yn Ffrainc yn un hwylus iawn ac roedd e’n wych ennill y PRO12 gyda grwp arbennig o bobl yn uchafbwynt. Rwyf wedi mwynhau bod yn ôl yma ac er gwaetha’r siom o’r anaf mae yna awyrgylch arbennig yma ar ôl cyrraedd rownd wyth olaf cyntaf yn Ewrop ers dros deng mlynedd.”

 

Dywedodd Gareth Davies: “Mae’n wych cael arwyddo NDC ac i fod yn aros gyda’r Scarlets. Rwyf wedi bod gyda’r rhanbarth ers 2009, hwn yw fy rhanbarth ac rwy’n mwynhau fy rygbi ar hyn o bryd. Mae arwyddo NDC yn rhoi’r cyfle i mi hefyd weithio yn agosach gyda’r tîm hyfforddi cenedlaethol a fydd yn fuddiol wrth symud ymlaen.”

 

Dywedodd Jake Ball: “Rwy’n falch iawn cael ymestyn fy nghytundeb gyda URC a’r Scarlets. Mae wedi bod yn gyfnod rhswytredig gyda’r anaf ond mae’n wych ein bod ni’n dal i frwydro yn y gynghrair ac yn Ewrop ac rwy’n edrych ymlaen at ddychwelyd i’r cae. Hoffwn ddiolch i URC a’r Scarlets am eu cefnogaeth.”

 

Dywedodd Jon Daniels, Rheolwr Rygbi Cyffredinol y Scarlets; “Ry’n ni’n falch iawn cadarnhau bod Jonathan Davies, Jake Ball a Gareth Davies wedi ymrwymo i’r Scarlets. Mae’r tri yn aelodau allweddol yn y garfan syd wedi profi eu gwerth ar y lefel rhanbarthol a rhyngwladol ac oherwydd hynny roedd eu cadw yn y rhanbarth yn holl bwysig i ni. Mae’n bositif i’r Scarlets a Chymru bod y tri wedi cadarnhau eu dyfodol i rygbi Cymru.”

 

Dywedodd Martyn Phillips, prif weithredwr Grwp URC: “Mae hwn yn gyhoeddiad sylweddol arall i rygbi Cymru gyda’r tri chwaraewr profiadol yn ymrwymo eu dyfodol i Gymru ac i’r Scarlets. Mae’n profi bod y strwythur yn gweithio gyda Jonathan a Jake yn penderfynu ymestyn eu cytundebau. Mae’n holl bwysig ein bod ni’n cadw’r talent gorau yng Nghymru ac mae gweld Gareth yn arwyddo cytundeb am y tro cyntaf yn gam pwysig ymlaen hefyd.”