Viva Scarlets! Mark yw ein Scarlet nesaf ar y Map

7 Nov 2019
Mynd yn ôl

Enw: Mark Evans

Oedran: 37

 

Ble yn y byd ydych chi'n byw ar hyn o bryd?

Cadiz, Sbaen

 

Pryd wnaethoch chi ddechrau dilyn y Scarlets a pham?

Dechreuais cefnogi gan pan wnaethom nhw eu ffurfio ond dim ond tua 10 mlynedd yn ôl y dechreuais ddilyn a gwylio'r rhan fwyaf o'u gemau. Rwy'n eu cefnogi gan mai nhw yw fy rhanbarth lleol. Bachgen o Gaerfyrddin yn wreiddiol ydw i.

 

Pwy yw eich hoff chwaraewr?

Rhaid dewis Cubby boi!

 

Beth fu'ch uchafbwynt fel cefnogwr y Scarlets?

Rhaid mai ennill rownd derfynol y Pro 12 yn ôl yn 2017 yw’r uchafbwynt i mi!

 

Beth yw'r peth gorau am fod yn gefnogwr o’r Scarlets?

Gwylio’r rygbi gwefreiddiol maent yn chwarae!