Cymru dan 20 yn cyhoeddi saith newid wrth iddynt frwydro yn erbyn Lloegr am y pumed safle

21 Jun 2019
Cymru dan 20 yn cyhoeddi saith newid wrth iddynt frwydro yn erbyn Lloegr am y pumed safle
Mynd yn ôl

Wrth i ni symud i ran olaf Pencampwriaeth Rygbi D20 y Byd, mae Prif Hyfforddwr Cymru, Gareth Williams, wedi enwi ei garfan i wynebu Lloegr am y frwydr am y 5ed safle.

Cynhelir y gwrthdaro yn Rosario, yr Ariannin yfory, CG 2:30 yh BST / Yn fyw ar S4C.

Mae saith newid o dîm yr wythnosau diwethaf a gurodd y Crysau Duon yn fras yn gweld Deon Smith yn symud i'r canol ochr yn ochr â Tiaan Thomas-Wheeler wrth i Max Llewellyn ddioddef anaf. Mae Tomi Lewis yn symud i'r asgell tra mae Harri Morgan yn dechrau am hanner cefn o flaen Dafydd Buckland.

Yn y rhes flaen, mae Rhys Davies a Nick English yn cymryd lle Kemsley Mathias a Ben Warren, tra daw Ed Scragg i mewn i Morgan Jones yn yr ail reng. Mae Iestyn Rees, un o fechgyn Academi y Scarlets, wedi cael ei wobrwyo gyda'i ffurf wych wrth iddo sefyll mewn fel blaenwr blaen o flaen Lennon Greggains.

Esboniodd Gareth Williams, Prif Hyfforddwr Cymru dan 20; "Rydym wedi cylchdroi'r garfan yn eithaf effeithiol dros y twrnamaint, mae peth ohono wedi cael ei orfodi arnom oherwydd anafiadau, ond rydym yn gyfforddus wrth newid ein cyfuniadau,"

"Alla i ddim aros am y gêm yn erbyn Lloegr. Gêmau buddugol yw ein nod ond yn amlwg rydym yn cydbwyso agwedd datblygu pethau hefyd ond mae curo Seland Newydd yn rhan enfawr o'r datblygiad chwaraewyr yma.

"Roedd y perfformiad yn bell o fod yn berffaith ond roedd y canlyniad yn enfawr ar gyfer y grŵp hwn o chwaraewyr. Bob tro y byddwch chi'n cymryd y cae dros Gymru mae ennill yn nod gan ein un ni a gobeithio y byddwn yn parhau â hynny ond rydym yn gwybod y math o ansawdd y mae Lloegr yn ei gynnig." meddu ar unigolion sy'n effeithiol iawn fel ein bod yn wirioneddol gyffrous am yr her sydd o'n blaenau. "


Pencampwriaeth Rygbi'r Byd dan 20 - 5ed Rownd derfynol
Stadiwm Cae Ras U20 v Lloegr dan 20, Rosario 22 Mehefin, CG 2.30yh y DU
15 Ioan Davies (Gleision Caerdydd)
14 Tomi Lewis (Scarlets)
13 Deon Smith (Dreigiau)
12 Tiaan Thomas-Wheeler (Y Gweilch)
11 Ryan Conbeer (Scarlets)
10 Cai Evans (Y Gweilch)
9 Harri Morgan (Y Gweilch);
1 Rhys Davies (Y Gweilch)
2 Dewi Lake (Capt - Gweilch)
3 Nick English (Bristol Bears)
4 Ed Scragg (Dreigiau)
5 Jac Price (Scarlets)
6 Iestyn Rees (Scarlets)
7 Tommy Reffell (Teigrod Caerlŷr)
8 Jac Morgan (Aberafan / Scarlets)

Cronfeydd Wrth Gefn: Garin Lloyd (Y Gweilch), Kemsley Mathias (Scarlets), Ben Warren (Gleision Caerdydd), Morgan Jones (Scarlets), Lennon Greggains (Dreigiau), Dafydd Buckland (Dreigiau), Rio Dyer (Dreigiau), Tom Hoppe (Dreigiau) , Teddy Williams (Gleision Caerdydd), Tom Devine (Dreigiau), Ioan R Davies (Gleision Caerdydd), Will Griffiths (Dreigiau)