Cymru yn wyliadwrus o fygythiad Fiji wrth iddyn nhw edrych i fwrw nol o drechu Ffrainc

Cymru yn wyliadwrus o fygythiad Fiji wrth iddyn nhw edrych i fwrw nol o drechu Ffrainc

10 Jun 2019
Cymru yn wyliadwrus o fygythiad Fiji wrth iddyn nhw edrych i fwrw nol o drechu Ffrainc
Mynd yn ôl

Bydd Cymru yn benderfynol o adlam yn ôl o'u buddugoliaeth 32-13 i Ffrainc pan fyddant yn cymryd Fiji yn eu gêm pŵl olaf o Bencampwriaethau Rygbi'r Byd dan 20.

 

Doedd dau gais gan asgellwr y Scarlets, Tomi Lewis, ddim yn ddigon i atal ochr Ffrengig bwerus rhag cymryd rheolaeth dros y gystadleuaeth a sicrhau canlyniad sy'n dod â gobeithion Cymru i gyrraedd y rowndiau cynderfynol.

 

Mae Cymru bellach yn troi eu sylw at Fiji yn Santa Fe ddydd Mercher wrth iddynt geisio archebu eu lle yn y grŵp chwarae am leoedd pump i wyth am y bumed flwyddyn yn olynol.

 

“Ni allwch guddio rhag y ffaith bod y Ffrancwyr yn ochr o ansawdd. Roeddwn yn falch iawn ohonynt ac mae'n rhaid i chi roi clod i Ffederasiwn Ffrainc am ddatblygu tîm mor dda dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ”meddai Gareth Williams, prif hyfforddwr Cymru.

 

“Dyna lle rydym am gael ein llwybr ni. Roeddwn i'n meddwl ein bod yn amddiffyn yn arwrol ar brydiau o ystyried y diriogaeth a'r meddiant oedd gan y Ffrancwyr, a'r pwysau yr oeddent yn eu rhoi dan ni.

 

“Mae'r gwaith y mae Andrew Bishop wedi'i wneud gyda'n hamddiffyniad wedi bod yn eithriadol a dim ond 32 pwynt yn erbyn tîm o safon fel hynny oedd yn golygu y dylai fod wedi bod yn ddyn balch iawn.

 

“Fe ddaethon ni i fyny ac roedden ni'n iawn yno ac roedd lefelau da o ddienyddio yn yr hanner cyntaf. Roedd yna ychydig o funudau pan wnaethon ni adael a doedden ni ddim wedi cymryd cyfle i roi pwysau arnynt.

 

“Roedd Tomi Lewis yn gais a gyflawnwyd yn dda yn yr hanner cyntaf, ond roeddent i gyd yn gyfforddus iawn ar y bêl. Nawr mae'n rhaid i ni godi ein hunain, dysgu'r gwersi o'r gêm hon a symud ymlaen i'r un nesaf.

 

“Rydym wedi siarad llawer am hyn fel cyfres bum gêm ac erbyn hyn mae'n rhaid i ni baratoi i wynebu ochr arall o safon yn Fiji.”

 

Mae'r Fijians, a ddychwelodd i'r twrnamaint uchaf-hedfan am y tro cyntaf ers pum mlynedd ar ôl ennill teitl Tlws y Byd U20 y llynedd, wedi bod yn drech na Ffrainc (36-20) a'r Ariannin (41-14) yn olynol, ond yn parhau i fod yn ochr beryglus iawn.