“Nawr mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ar y PRO14,” meddai Pivac

“Nawr mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ar y PRO14,” meddai Pivac

15 Dec 2018
“Nawr mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ar y PRO14,” meddai Pivac
Mynd yn ôl

Yn benderfyniad syfrdanol, fe sgoriodd y Scarlets gyda 78 munud ar y cloc yn Stadiwm Kingspan wrth iddynt wynebu Ulster yn y pedwerydd rownd yng Nghwpan Heineken ond doedd hi ddim yn ddigon i sicrhau buddugoliaeth gyntaf yn ymgyrch Ewropeaidd y tymor hwn.Gwnaeth dynion Ulster ddwywaith dros y Scarlets yn Ewrop, gan sicrhau dwy fuddugoliaeth pwynt bonws yn olynol mewn cynifer o wythnosau, gan ddod â gobeithion Ewropeaidd y rhanbarth i ben.Ar ôl gorffen yn rownd derfynol ymgyrch y tymor diwethaf, mae'n siom i'r Scarlets ond mae'n caniatáu i ranbarth Gorllewin Cymru ganolbwyntio'n llawn ar weddill y Guinness PRO14.Gyda Ulster yn pwyso'n drwm ar y Scarlets yn eu 22’ain prop rhydd Wyn Jones yn ennill trosiant a allai fod wedi troi'r gêm ar ei ben, yn hytrach cafodd ei anfon i'r bin am ddeg munud gan adael y Scarlets yn amddiffyn gyda phedwar ar ddeg o ddynion. Wrth sôn am yr eiliad hollbwysig hwnnw, dywedodd y prif hyfforddwr, Wayne Pivac; “Roeddem yn teimlo ei fod yn drosiant da gan Wyn Jones a byddai Johnny McNicholl wedi bod i ffwrdd ond yn hytrach cawsom gerdyn melyn.“Roeddem yn teimlo bod hyn yn foment fawr yn y gêm i ni ac ar hanner amser, yn cymryd y tri phwynt, roeddem yn meddwl bod yr elfennau gyda ni yn yr ail hanner ac y byddai wedi bod yn ymosodol.“Aethom yn ôl i'r gêm am 10 i gyd, ond wedyn rhoesom un i ffwrdd yn syth ar ôl yr ailgychwyn, a oedd yn rhwystredig.“Yr ymdrech yn yr hanner cyntaf hwnnw, yn enwedig y 60 munud cyntaf, oedd yr hyn yr oeddem ar ei ôl, yn enwedig ar ôl yr wythnos diwethaf.“Yn amddiffynnol roedd gennym setiau mawr ac fe wnaethon ni ddal yn dda iawn. Roedd yr ugain munud olaf a'r pwysau meddiant yn ormod i ni. Bu'n rhaid i ni wneud cymaint o amddiffyniad a bu'n rhaid i rywbeth roi. Yn y diwedd, rhoesom ddau gais i ffwrdd“Mae nifer o anafiadau ac amhariadau wedi bod, ond mae ychydig o'r gemau hyn yn gorwedd ar ymylon mân. Racing 92 gartref a'r gêm yr wythnos diwethaf yn un gêm bêl-bwyntiau fel eich bod yn cyrraedd diwedd rhai agos ac y tro hwn nid ydym wedi bod ac rydym wedi talu'r pris terfynol. ”

 

Erbyn hyn mae'r Scarlets yn mynd i mewn i gemau darbi y Nadolig y Gweilch ar y Sadwrn cyntaf 22ain o Ragfyr yn Stadiwm Liberty.Aeth Pivac ymlaen i ddweud; “Gyda'r eilyddio yn yr ail hanner roedd yna lygad ar y gemau darbi. Mae gennym dair gêm fawr, y Gweilch i ffwrdd ac yna Gleision a Dreigiau gartref.“Mae wedi bod yn ymgyrch Ewropeaidd siomedig iawn. Cawsom uchafbwyntiau'r tymor diwethaf ac roeddem yn ceisio dyblygu'r tymor hwn ond dydyn ni ddim wedi gallu ei wneud. Bellach mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ar y Guinness PRO14. Mae llawer o ddatrysiad yn y grŵp, byddwn yn mynd â'r pethau positif allan o'r hanner cyntaf yn arbennig ac yn gwneud yn siŵr ein bod yn gweithio'n galed iawn ar y PRO14.“Mae'r gemau darbi yn amlwg yn rhan fawr o'n tymor nawr gan ein bod yn canolbwyntio ar y PRO14. Mae'n rhaid i ni gasglu digon o bwyntiau i ymladd ar ddiwedd y tymor. ”Scarlets yn dychwelyd i Barc y Scarlets ar ddydd Sadwrn 29ain o Ragfyr i gymryd Gleision Caerdydd. Mae tocynnau ar gael nawr o ticket.scarlets.wales