RY'N NI'N CYNORTHWYO LLEDAENU'R NEGES - NID Y FFLIW!

RY'N NI'N CYNORTHWYO LLEDAENU'R NEGES - NID Y FFLIW!

1 Dec 2017
RY'N NI'N CYNORTHWYO LLEDAENU'R NEGES - NID Y FFLIW!
Mynd yn ôl

Mae'r Scarlets wedi cyfuno â Fferyllfa Evans yn yr wythnosau dweithaf i frechu'r garfan yn erbyn feirws ffliw.

Mae'r ymgyrch blynyddol yn annog pobl sy'n gymwys i sicrhau eu bod yn derbyn brechiad er mwyn atal lledaeniad ffliw!

 

Mae ffliw yn feirws sy'n achosi salwch ac mae'n gallu lledaenu'n gyflym iawn.

 

Gyda dros hanner cant o chwaraewyr yn ymarfer ac yn cymdeithasu mewn ardaloedd cyfyng yn ddyddiol mae'r posibilrwydd o ledaenu ffliw yn beryg ac yn gwneud y garfan yn grwp bregus.

 

Dywedodd Nathan Brew, Pennaeth Masnachol y Scarlets; "Ry'n ni'n ddiolchgar iawn i Fferyllfa Evans am ein cefnogi wrth i ni geisio cefnogi'r ymgyrch genedlaethol ac i gadw'r garfan yn iach dros y gaeaf.

 

"Mae'n bwysig iawn i ni gyd wneud ein rhan i atal ffliw. Ry'n ni'n falch iawn ein bod ni'n gallu lledaenu'r neges."

 

Ychwanegodd Mo Nazemi o Evans Pharmacy; "Ry'n ni'n falch iawn o gefnogi'r Scarlets eleni gyda brechiadau'r ffliw. Mae feirws ffliw yn gallu effeithio arnom ni gyd. The flu virus can impact on us all. Po fwyaf y gallwn ei wneud i amddiffyn ein cymunedau lleol a chodi ymwybyddiaeth o'r brechiadau gorau gyd. I unrhyw un sy'n meddwl a ddylen nhw gael brechiad ffliw neu os ydynt yn gymwys y gaeaf hwn, ewch i mewn i'ch fferyllfa leol lle bydd y tîm fferyllfa ar gael ac yn gallu'ch helpu chi."