Lawnsiad CAIS! Rhaglen Ysgolion

18 Jan 2019
Lawnsiad CAIS! Rhaglen Ysgolion
Mynd yn ôl

Heddiw, lansiodd y Scarlets, mewn partneriaeth ag Ysgol Trimsaran ac Ysgol Llangynnwr, CAIS! rhaglen addysg newydd; wedi'i anelu at ddisgyblion cyfnod allweddol 2 o fewn ysgolion ar draws y rhanbarth.

 

Mae'n rhaglen chwe wythnos yn cynnwys cynlluniau gwersi a ysgrifennwyd gan athrawon ar gyfer athrawon ac mae'n berthnasol i'r Cwricwlwm Cenedlaethol, gyda phob gwers yn cysylltu â'r fframwaith. Mae'r deunyddiau, a ddatblygwyd gan Gydlynydd Prosiect y Scarlets, Rhodri Jones ac athrawon, Dafydd Humphreys a Rhodri Evans yn rhoi pecyn adnoddau cynhwysfawr ar gyfer gweithgareddau dosbarth a meysydd chwarae.

 

Roedd y lansiad yn gyfle i gyflwyno i Benaethiaid o'r rhanbarth a chael adborth gwerthfawr ynglŷn â chynnwys y rhaglen a sut y caiff hyn ei weithredu.

 

Dywedodd Nia Lloyd, Rheolwr Partneriaeth Gymunedol y Scarlets, "Wrth weithio gydag athrawon yn y rhanbarth dros y pum mlynedd ddiwethaf, rydym yn deall bod dulliau addysgu yn newid ac fel clwb chwaraeon proffesiynol, nid yw hi bellach yn ddigon i weithio gydag ysgolion; darparu sgiliau sylfaenol yn y maes chwarae. Rydym yn deall pa mor amrywiol ydym ni fel busnes a gallwn ddarparu profiad dysgu cyfoethocach i'r disgyblion, trwy ymgysylltu â rygbi ar wahanol lefelau. "

 

Ychwanegodd Dafydd Humphreys o Ysgol Trimsaran ac un o'r datblygwyr yr adnoddau; "Roedd y cyfle i weithio gyda brand byd-eang fel y Scarlets i helpu i ddatblygu sgiliau yn y dosbarth ac allan o'r ystafell ddosbarth yn gyfle rhy dda i droi i lawr. Dyma gyfle gwych i ysgolion gymryd rhan mewn rhaglen gyffrous ac rwy'n edrych ymlaen i weld y prosiect yn datblygu. "

 

Am ragor o wybodaeth o amgylch Rhaglen CAIS!, cysylltwch â rhodrijones@scarlets.wales