Entrepreneuriaid Busnes y Dyfodol wedi’u darganfod yn y Parc

Entrepreneuriaid Busnes y Dyfodol wedi’u darganfod yn y Parc

15 Feb 2019
Entrepreneuriaid Busnes y Dyfodol wedi’u darganfod yn y Parc
Mynd yn ôl

Gwelodd digwyddiad Clwstwr Dosbarth Busnes CRE8, a gynhaliwyd ar y cyd â Gyrfa Cymru, Busnes yn y Gymuned (BYYG) a Nest, ddisgyblion o wyth o ysgolion Sir Gaerfyrddin yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i hyrwyddo prosiectau ynni-effeithlon.

Mae Dosbarth Busnes yn rhaglen BYYG a ariennir yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru a'i gyflwyno gan Gyrfa Cymru gyda'r nod o greu cysylltiadau rhwng cyflogwyr ac ysgolion.

Gofynnwyd i ysgolion partner Dosbarth Busnes y Scarlets; Coedcae a St John Lloyd, i ddylunio a chreu cynnyrch ynni effeithlon o ddeunyddiau ailgylchadwy.

Barnwyd y grwpiau ar eu dyluniad, eu gwaith tîm a'u cyflwyniad, gydag Ysgol Coedcae yn ennill y categori gwaith tīm a chyhoeddwyd Ysgol y Strade fel yr enillwyr cyffredinol ar ddiwedd y dydd.

Roedd digwyddiad CRE8 yn benllanw o gyfres o gystadlaethau Dosbarth Busnes, gyda'r nod o wella dealltwriaeth disgyblion ysgol o fyd gwaith ac i ddysgu am bwysigrwydd technoleg effeithlonrwydd ynni.

Da iawn i bawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth!

Ysgol Coedcae

Ysgol St John Lloyd's