Clwb Rygbi Cadair Olwyn y Scarlets yn derbyn medal arian ym Mhencampwriaethau Rygbi Cadair Olwyn Iau Lord’s Taverners

25 Jul 2019
Mynd yn ôl

Ddydd Sadwrn Mehefin 29ain, teithiodd Tim Rygbi Cadair Olwyn Iau dan 14 y Scarlets i Stoke Mandeville i gystadlu ym Mhencampwriaethau Rygbi Cadair Olwyn Iau Lord’s Taverners lle enillon fedal arian.

Daeth y Scarlets yn fuddugol yn erbyn y Gweilch, 7-6, a Maplefield Saints, 10-7, yn y camau grŵp ond curwyd y Cochion yn y rownd derfynol wrth i Northampton Saints barhau â’u buddugoliaethau.

Sefydlwyd Clwb Rygbi Cadair Olwyn y Scarlets ychydig dros flwyddyn yn ôl a chafodd hyfforddwyr y Scarlets, y fam a’r ferch Jane a Nicola Hayton, eu synnu gyda safon y tim wrth chwarae a pherfformio dan amgylchiadau twrnamaint. 

Dywedodd Jane: "Maent i gyd wedi charae’n dda iawn ar ôl bod mor nerfus yn y bore, roedd y daith o Hwlffordd y noson gynt yn brofiad newydd i rai, yn enwedig ein chwaraewyr oed 8-12 yn chwarae mewn cystadleuaeth dan 14."

Wedi dathlu eu penblwydd cyntaf fis diwethaf, mae gan y clwb tua 20 o aelodau ac maent bob amser yn chwilio am chwaraewyr newydd i’r timau iau a hŷn. 

Mae Clwb Rygbi Cadair Olwyn y Scarlets yn cwrdd yng Ngholeg Sir Benfro bob dydd Iau o 6-8yh. Yn ystod mis Awst, bydd y clwb yn cynnal rhai sesiynau yn ystod y dydd ar Awst y 1af, 8fed, 22ain a 29ain - Tim Iau 12.30-2yh (oed 8 – 14), Tim Hŷn 2-3yh (oed 14 – oedolion).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Jane ar 07967 140474 neu scarletswcr@gmail.com