Merched y Scarlets yn cefnogi gêm elusennol

Merched y Scarlets yn cefnogi gêm elusennol

10 May 2019
Merched y Scarlets yn cefnogi gêm elusennol
Mynd yn ôl

Yfory bydd y tim Uwch yn cymryd rhan mewn gêm elusennol yn erbyn Mari Griffiths Dewis XV i gefnogi Mari a Lymphoma Action.

 

Yng ngeiriau Prif Hyfforddwr Merched y Scarlets, Daryl Morgan, “Roedd Mari yn aelod annatod o'n uwch garfan dros y 4 blynedd diwethaf. Ond, tua diwedd 2018, cafodd Mari ddiagnosis o Lymffoma, sef math o ganser y gwaed. Dyma'r pumed math mwyaf cyffredin o ganser yn y DU a gall ddigwydd ar unrhyw oedran, hyd yn oed mewn plant. Mae Mari bellach wedi cwblhau ei chemotherapi ac mae'n dechrau radiotherapi. Mae Merched y Scarlets yn falch iawn ohoni ac ni allant aros i gymryd rhan yfory ”

 

Bydd y gêm yn cael ei chwarae yng Nghlwb Rygbi Hendy-gwyn ar Daf, SA34 0HR, ddydd Sadwrn, 11 Mai. 2.00yh cic gyntaf.

 

Carfan Merched y Scarlets:

 

Hannah Stephens

Cerys Hale

Lucy French

Molly James

Alisha Butchers (c)

Bethan Lewis

Alex Callander

Nia Gwyther

Ffion Lewis

Mabli Davies

Lowri Williams

Jasmine Joyce

Jami Davies

Caitlin Lewis

Carly Jones

Holly Couzens

Carys Phillips

Kath Gravelle

Meg Oaten

Mary Ann Gittings

Rachel Rees

Ceulyn Davies

Delun Allcock

Billy Joe Alexander

Danyelle Dinapoli

Charlie Mundy

Georgia EvansRheolaeth:

Daryl Morgan (Hyfforddwr Arweiniol)

Hannah Jones (Hyfforddwr Cynorthwyol)

Brittony Price (Rheolwr Tîm)

Tom Summers (Hyfforddwr S&C)

Roxanne Perego

 

Ewch draw i Hendy-gwyn yfory i gefnogi Mari a'r achos gwych hwn.