Chef de Partie / Sous Chef Iau

 

TEITL Y SWYDD

Chef de Partie / Sous Chef Iau

LLEOLIAD

Parc y Scarlets

ADRODD I

Prif Gogydd Gweithredol

 

PRIF DDIBEN Y SWYDD

Mae'r rôl hon yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth a chynnyrch lletygarwch a bwyd cyhoeddus o safon i'n cwsmeriaid, gan weithio gyda'r Prif Gogydd Gweithredol i ragori ar eu disgwyliadau yn unol â phrofiad cwsmeriaid o'r radd flaenaf.r

Disgwylir i'r swydd hon reoli eu llwyth gwaith i ddiwallu anghenion y busnes a chynnal gweithrediad paratoi bwyd effeithlon o ddydd i ddydd, cynhyrchu bwyd i'r safon ofynnol a dilyn yr holl bolisïau Hylendid a chegin cwmni i sicrhau amgylchedd glân ac effeithlon.

  

 

PRIF GYFRIFOLDEBAU

  1. Sicrhau bod bwyd o ansawdd uchel yn cael ei baratoi ar gyfer mwynhad holl gwsmeriaid Parc y Scarlets, gan ragori ar eu disgwyliadau'n gyson mewn modd sy'n gyson â phrofiad cwsmeriaid o'r radd flaenaf
  2. Cydweithredu a chefnogi'r Uwch Gogydd Sous yn absenoldeb y Prif Gogydd Gweithredol.
  3. Cefnogi Prif Gogydd y Weithredol i sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol o ddeddfwriaeth Hylendid Bwyd ac Iechyd a Diogelwch cyfredol, gan lynu at les staff a chwsmeriaid.
  4. Arweinyddiaeth gweithwyr achlysurol a staff asiantaeth gan sicrhau bod pob aelod o'r tîm yn cynnig ymrwymiad i wasanaeth cwsmeriaid o'r radd flaenaf.
  5. Cyflawni y gweithrediadau bwyd yn unol â'r prosesau a amlinellwyd gan eich rheolwr tra'n hyrwyddo gwerthoedd ac athroniaethau'r busnes.
  6. Sicrhau y glynir wrth ofynion deddfwriaethol perthnasol wrth gyflwyno'r gwasanaeth arlwyo.
  7. Cynrychioli Athroniaeth, Gwerthoedd a Diwylliant y Scarlets yn y Tîm Digwyddiadau.
  8. Cydweithio ac ymgysylltu â rheolwyr eraill mewn ymgymeriadau Cwmni ac Adrannol gan sicrhau y gwneir y mwyaf o effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gweithrediadau yn unol â chynllun busnes ac amcanion y cwmni.
  9. Mae'n ofynnol i chi weithio bob amser mewn modd diogel ac iach a chydymffurfio â gofynion y Polisi Iechyd a Diogelwch a'r holl reolau a gweithdrefnau cysylltiedig a ddarperir i hybu iechyd a diogelwch.
  10. Bydd gofyn i chi gyflawni unrhyw ddyletswyddau ychwanegol yn ôl cyfarwyddyd y Prif Gogydd Gweithredol

 

Dyddiad Cau: 21ain o Ragfyr

 

Ceisiadau i'w hanfon i: carrie@scarlets.wales

FEBRUARY CAMP | GWERSYLL CHWEFROR 🏉 Join Scarlets Community Foundation this Half Term at Parc y Scarlets for a fun-filled day for your budding young stars! Ymunwch a ni yn ystod hanner tymor ar gyfer ddiwrnod llawn miri i'r i'ch sêr ifanc! Book Now | Archebwch Nawr ➡️ https://bit.ly/2L45xpU
Calling all Scarlets fans! We have a limited amount of tickets for our must-win clash against @LiRFC at the Madjeski Stadium, this Saturday 18th of January, KO 20:00 Mae gennym docynnau ar ôl ar gyfer ein gêm i ffwrdd ddydd Sadwrn, cysyllltwch nawr i'w archebu! ☎️01554 292939
Jon Fox Davies and his brother James Cubby Davies entertained the Juno Moneta Group Business Club last Saturday with our Hospitality guests talking all things injuries and the victory at the Welsh Grand National! To join us at our Match Day Hospitality please contact commercial@scarlets.wales for more information. Bu Jon Fox a'i frawd James Cubby yn diddannu'r gwestai yng Nglwb Busnes Juno Moneta dydd Sadwrn, yn trafod dod nol ar ôl anafiadau a buddugoliaeth yn y Grand National! Am fwy o wybodaeth am ein pecynnau lletygarwch cysylltwch drwy commercial@scarlets.wales
#ScarletsOnTheMap 🌎 Today's Scarlet on the Map is a well-known parent amongst the squad, none other than Stacey Cummins! We'll let you work out who she's related to! Ein Scarlet ar y map heddiw yw neb llai na Stacey Cummins, sydd yn wyneb cyfarwydd yn y garfan! Full Story | Stori Llawn ➡️ https://bit.ly/2FO1KIc
Calling all Scarlets fans! We have a limited amount of tickets for our must-win clash against @LiRFC at the Madje… https://t.co/VrBdIUfaRl
Bu Jon Fox a'i frawd James Cubby yn diddannu'r gwestai yng Nglwb Busnes Juno Moneta dydd Sadwrn, yn trafod dod nol… https://t.co/KnkFAyvGfS
Jon Fox and his brother James Cubby entertained the @GroupJuno Business Club last Saturday with our Hospitality gue… https://t.co/Mym0tdnbPE
#ScarletsOnTheMap 🌎 Today's Scarlet on the Map is a well known parent amongst the squad, none other than Stacey Cu… https://t.co/Y9BHORuN3s
📊 STAT ATTACK! After 5⃣ rounds of the @ERChallengeCup wing Steff Evans has the most off-loads in the competition wi… https://t.co/oeIi9r3hXy