Swydd Wag: Ffisiotherapydd Gradd Oedran y Scarlets

Swydd: Ffisiotherapydd Gradd Oedran y Scarlets (yn bennaf gyda Carfan y Dwyrain dan 16 oed) Lleoliad: Bydd sesiynau hyfforddi wedi'u lleoli yn Llanelli (Campws Coleg Sir Gar Y Graig neu Barc Y Scarlets). Bydd y gemau ledled Cymru. Cyflog: £ 40 y sesiwn, £ 50 y gêm. Math o Rôl: Ffisiotherapydd sesiynol - noson yr wythnos rhwng Hydref a Rhagfyr. Nosweithiau 3x ym mis Ionawr a mis Chwefror. Dyddiad Cau: 25/10/2019

Swydd: Ffisiotherapydd Gradd Oedran y Scarlets (yn bennaf gyda Carfan y Dwyrain dan 16 oed)

Lleoliad: Bydd sesiynau hyfforddi wedi'u lleoli yn Llanelli (Campws Coleg Sir Gar Y Graig neu Barc Y Scarlets). Bydd y gemau ledled Cymru.

Cyflog: £ 40 y sesiwn, £ 50 y gêm.

Math o Rôl: Ffisiotherapydd sesiynol - noson yr wythnos rhwng Hydref a Rhagfyr. Nosweithiau 3x ym mis Ionawr a mis Chwefror.

Dyddiad Cau: 25/10/2019

 

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyblyg, yn canolbwyntio ar dîm ac yn meddu ar foeseg waith ragorol. Bydd y rôl hon yn rhoi cyfle i fod yn rhan o raglen CPD barhaus tîm Perfformiad y Scarlets ac i ddysgu gan ymarferwyr elitaidd sy'n gweithio i'r clwb ar hyn o bryd. Byddai'r rôl hon yn swydd ddelfrydol i ffisiotherapydd iau sydd ag angerdd am feddygaeth chwaraeon ac awydd i weithio mewn chwaraeon elitaidd.

 

Rolau:

 • Darparu ffisiotherapi i dimau Gradd Oedran Rhanbarthol y Scarlets, yn enwedig carfan Dan 16 y Dwyrain yn ystod eu sesiynau hyfforddi a'u gemau.
 • Cynorthwyo i gyflwyno rhaglenni cymhwysedd symud a lleihau anafiadau i garfan Dwyrain dan 16 oed.
 • Cynorthwyo ffisiotherapydd yr Academi gyda darpariaeth ffisiotherapi i garfannau rhanbarthol eraill a chwaraewyr academi yn ôl yr angen.
 • Cyfathrebu'n effeithiol â hyfforddwyr gradd Oedran ac Academi Scarlets, rhieni’r chwaraewyr, gwarcheidwaid rhieni ac aelodau eraill Adran Perfformiad Uchel y Scarlets wrth ddarparu gofal i chwaraewyr gradd oedran ac academi.
 • Gweithio ochr yn ochr â hyfforddwr Cryfder a Chyflyru Dwyrain Dan 16 ac aelodau eraill y tîm perfformiad i weithredu rhaglenni lleihau anafiadau
 • Cynnal cofnodion meddygol amserol a chywir yn unol â deddfwriaeth

 

Gofynion Swydd

Hanfodol:

 • Gradd BSc Anrh mewn Ffisiotherapi.
 • Cofrestriad HCPC a CSP.
 • Cymhwyster trawma Chwaraeon cyfredol - lefel 2 gofal ar unwaith mewn cymhwyster rygbi neu gyfwerth.
 • Tystiolaeth o geisio cyfleoedd i ennill profiad mewn meddygaeth chwaraeon fel myfyriwr israddedig.
 • Tystiolaeth o ymrwymiad ac ymroddiad i yrfa sy'n gweithio mewn chwaraeon perfformiad uchel.
 • Awydd i ddysgu ac i herio'ch hun mewn amgylchedd dan bwysau.
 • Rhaid cynnal lefel uchel o broffesiynoldeb bob amser.
 • Gwybod pryd i ofyn am gymorth gan ymarferwyr mwy profiadol.

 

I wneud cais am y rôl gyffrous hon, anfonwch eich CV at:

 

Owain Binding, Ffisiotherapydd Academi Scarlets

E-bost: owainbinding@scarlets.wales

Testun: Dyraniad Ffisiotherapi

COMMERCIAL | MASNACHOL Thank you to our partners BMI Werndale Hospital for providing the senior team with flu jabs which will be administered by the Doctors team here at the Parc. Diolch am pigiadau ffliw, byddant o werth i fechgyn y tîm i osgoi unrhyw salwch sydd rownd y gornel.