Swydd Wag: Hyfforddwr Datblygu Sgiliau’r Scarlets

Hyfforddwr Datblygu Sgiliau’r Scarlets

Mae Llwybr Datblygu’r Scarlets wedi chwarae rhan flaenllaw yn natblygiad dros 40% o garfan Rhagarweiniol Cwpan Rygbi’r Byd Cymru 2019. Os ydych chi eisiau bod yn rhan o’r tîm byd-eang hwn ac yn credu y gallwch chi helpu’r genhedlaeth nesaf o Scarlets i gyflawni eu potensial, yna dyma’r rôl i chi.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rhan annatod yn yr adran ddatblygu rygbi o Raddfa Oed hyd at dîm Cyntaf y Scarlets yn gweithio gyda chwaraewyr a staff blaenllaw’r byd ar hyd y ffordd.

Os ydych chi’n teimlo bod gennych y sgiliau, y profiadau a’r agwedd cywir ar gyfer yr her yna anfonwch CV gyda llythyr eglurhaol i’r Rheolwr Datblygu Llwybr, Kevin George ebost: kevin@scarlets.wales

 Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau - Dydd Mawrth, Mai 28

Cliciwch yma i weld y disgrifiad swydd llawn

📸 Here's some of the action last Sunday in Hartpury where the U16 were welcomed by Gloucester for a friendly tournament of Round Robin! 📸 Dyma edrychiad i mewn i'r gemau gafodd i'w chwarae dros y penwythnos yn Hartpury gyda'r timoedd D16! #nextgeneration #ygenhedlaethnesaf
SUPER 6 - Wednesday 21st of August Tomorrow both U16 West and East will be taking part in the all day Super 6 event at Ystrad Mynach! This is a part of the identification process for the U16's squad for the upcoming season, which will be revealed in the upcoming weeks. Entry is £2pp (under 16 free) / Mynediad: £2 y pen Go Support the #nextgeneration ❗️Ewch i gefnogi #ygenhedlaethnesaf ❗️