Ffisiotherapydd Rygbi y Scarlets

Ffisiotherapydd Rygbi y Scarlets

Ffisiotherapydd Rygbi y Scarlets

 

Sefydliad: Y Scarlets Rygbi

 

Cyflog: Cystadleuol yn seiliedig ar brofiad

 

Lleoliad: Parc y Scarlets, Llanelli

 

Math o Gytundeb: Sefyllfa tymor sefydlog amser llawn

 

Dyddiad Cau: 21ain Mehefin 2019

 

Dyddiad Cyfweliad: Wythnos yn dechrau 1af Gorffennaf 2019Y Rôl:

 

Mae gan Rygbi'r Scarlets gyfle cyffrous i ffisiotherapydd profiadol ymuno â'u tîm meddygol presennol. Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn llawn cymhelliant ac yn cael ei yrru i sicrhau bod y ddarpariaeth feddygol uchaf yn cael ei chyflwyno'n gyson. Bydd eu hymgyrch barhaus i wella yn sicrhau bod yr adran feddygol yn y Scarlets yn cyfrannu at ddiwylliant perfformiad uchel, gan ddarparu'r gwasanaeth mwyaf effeithiol i'w chwaraewyr.

 

Gan ei fod yn atebol i Bennaeth y Gwasanaethau Meddygol, bydd y rôl wedi'i lleoli ym Mharc y Scarlets, Llanelli ac yn cynnwys teithio i gemau ledled y byd.

 

Cyfrifoldebau:

 

 • Sicrhau darpariaeth ffisiotherapi ar sail tystiolaeth i holl chwaraewyr rygbi, uwch ac academi rygbi y Scarlets mewn lleoliadau hyfforddi a chystadlu ledled y byd yn ôl yr angen
 • Arwain y ddarpariaeth feddygol ar gyfer y grŵp datblygu o chwaraewyr (Chwaraewyr Datblygol) o'r Academi i grwpiau chwarae Hŷn
 • Arwain y ddarpariaeth feddygol yn ystod cystadleuaeth Cwpan Celtaidd y Scarlets
 • Darparu gorchudd ffisiotherapi yn y Scarlets Rygbi / Scarlets Gemau tîm, gan gynnwys teithio i ffwrdd yn fyd-eang yn ôl yr angen
 • Cynorthwyo Pennaeth y Gwasanaethau Meddygol a'r tîm meddygol yn y Scarlets wrth asesu, trin a chynnal uwch-chwaraewyr a chwaraewyr carfan yr Academi yn ôl yr angen
 • Darparu dulliau adsefydlu effeithiol i chwaraewyr y carfan Uwch, Datblygu ac Academi sydd wedi'u hanafu yn Rygbi y Scarlets yn ôl yr angen
 • Gweithio fel rhan o Dîm Perfformiad Rygbi y Scarlets (Meddygaeth Chwaraeon, Gwyddor Chwaraeon, S&C, Maeth a darparwyr gwasanaeth eraill) i sicrhau bod y chwaraewyr ar gael i'r eithaf a dychwelyd chwaraewyr sydd wedi'u hanafu i berfformiad mewn amserlenni diogel ac effeithlon
 • Cyfrannu at strategaeth datblygu athletwyr tymor hir chwaraewyr Datblygu ac Academi'r Scarlets
 • Gweithredu sgrinio cyhyrysgerbydol cyn y tymor a llunio proffiliau risg anafiadau ar gyfer chwaraewyr Rygbi y Scarlets (gan gynnwys chwaraewyr Datblygu ac Academi)
 • Cynorthwyo i ddatblygu a gweithredu strategaethau atal anafiadau rygbi y Scarlets
 • Sicrhau bod rhaglenni atal anafiadau unigol yn cael eu cadw a'u hadolygu'n rheolaidd
 • Mewn cydweithrediad â'r tîm rhyngddisgyblaethol (Hyfforddwyr, S&C, Dadansoddi Perfformiad, Maeth, Seicoleg) yn adolygu datblygiad holl chwaraewyr rygbi y Scarlets yn rheolaidd
 • Cynorthwyo Pennaeth y Gwasanaethau Meddygol i gynnal adolygiadau rheolaidd yn ystod y tymor o nifer yr achosion o anafiadau, difrifoldeb, tueddiadau a datguddiadau
 • Mynychu apwyntiadau ac ymgynghoriadau gyda chwaraewyr rygbi y Scarlets (Uwch, Datblygu ac Academi) yn ôl yr angen
 • Hyrwyddo a chadw at reolau Gwrth-Ddopio'r DU i holl chwaraewyr a staff rygbi y Scarlets
 • Dangos lefel uchel o ymddygiad proffesiynol bob amserPriodweddau Allweddol

 

Hanfodol:

 • BSc (Anrh) Ffisiotherapi
 • Aelod o gofrestriad ffisiotherapi CSP a HCPC
 • Profiad mewn chwaraeon perfformiad uchel
 • Profi y gallu i weithio gydag athletwyr chwaraeon tîm
 • Y gallu i weithio fel rhan o dîm rhyngddisgyblaethol i gyfrannu'n gadarnhaol at berfformiad yn y maes
 • Ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus

Dymunol:

 • Tystiolaeth o astudio ôl-raddedig
 • Profiad mewn rygbi proffesiynol
 • Lefel 3 Cymhwyster Gofal Mewn Chwaraeon Ar Unwaith
 • Tystiolaeth o barodrwydd i gyfrannu at ymchwilRydym yn chwilio am unigolyn sy'n gweithio'n galed i gael effaith gadarnhaol ar y Scarlets. Yn dangos uchelgais ac ymrwymiad bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dod yn aelod gwerthfawr o'r tîm meddygol profiadol yn y Scarlets.

 

Cysylltwch â Matthew Rees matthewrees@scarlets.wales os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch neu os hoffech drafod y swydd ymhellach.

 

I wneud cais am y cyfle cyffrous hwn, amlinellwch pam rydych chi'n credu eich bod chi'n fwyaf addas trwy anfon llythyr eglurhaol a CV at matthewrees@scarlets.wales

 

Nodwch y pwnc fel Uwch Swydd Ffisiotherapydd.

Great session at Cycle Specific today. Thanks to Dylan and the staff for their time and the use of the brilliant facilities 🚴 🚴 🚴 #preseason #inthepack #ynypac
🗓️ PRE-SEASON NEWS | We will take on the Dragons on Saturday, September 1⃣4⃣ ahead of the start of the Guinness PRO14 season. #inthepack Scarlets i wynebu'r Dreigiau cyn y tymor #ynypac Full story 👉 https://bit.ly/2SbDfd8
Friday is upon us, and today's #PrideofThePack member is 13 year old Sarah from Fishguard. She has been a diligent season ticket holder for 7 yrs and enjoys every minute of her time at the Parc. Gwenwch mae'n ddydd Gwener, ac ein haelod heddiw o #BalchderyPac yw Sarah o Abergwaun, Sir Benfro. Mae Sarah wedi bod yn deiliad tocyn tymor ddiwyd ers 7 mlynedd ac mae'n mwynhau bob munud o'i hamser yn y Parc. Ymunwch Nawr | Join Now ➡️ http://bit.ly/SeasonTickets2019-20
🚨REMINDER: You have until Monday to keep your seat! I’CH ATGOFFA: Mae gennych tan ddydd Llun i gadw'ch sedd! #INTHEPACK #YNYPAC
George Bowen-Phillips is our next #PrideofthePack member. 17-year-old George is a familiar face at the Parc and is looking forward to seeing the boys get back into the swing of things! George yw ein haelod nesaf o #BalchderyPac Join the Pack | Ymunwch a'r Pac ➡️ bit.ly/SeasonTickets2019-20
A big thanks to @sparkyoleary1 for coming down to @official_parc and delivering a catching and reaction workshop to… https://t.co/NYPP37GOb0
Great session for the boys @Cycle_Specific today. Thanks to Dylan and the staff for their time and the use of the b… https://t.co/OdaXdrQxEU
🗓️ PRE-SEASON NEWS | We will take on @dragonsrugby on Saturday, September 1⃣4⃣ ahead of the start of the… https://t.co/FBaY2kMEgo
Friday is upon us, and today's #PrideofThePack member is 13 year old Sarah from Fishguard. Gwenwch mae'n ddydd Gw… https://t.co/BwpNRDqVA9
Llongyfarchiadau @viola_group | Congratulations! 🎉 https://t.co/Ozw12CLiSz