Tocynnau Tymor

Pricing

OEDOLYN
(18 - 59)
IEUENCTID
(6 - 16)
CONSESIWN
(60+)
OEDOLYN IFANC
PRIS CYNNAR PRIS LLAWN PRIS CYNNAR PRIS LLAWN PRIS CYNNAR PRIS LLAWN PRIS CYNNAR PRIS LLAWN
OCHIR Y DRE £90 £95 £25 £30
SAFLE SEFYLL £190 £205 £20 £25 £165 £180 £80 £90
SAFONAL £222 £242 £25 £30 £205 £215 £95 £105
UWCHRADD £285 £305 £30 £35 £255 £270 £110 £120
1872 £315 £340 £30 £35 £290 £300 £115 £125
STRADE £350 £390 £35 £40 £120 £130
CARWYN £625 £650
DEBENTURE £525 £550
CADAIR OLWYN £160 £170
TEULU 1+1 £150 £160
TEULU 2+2 £300 £320
SUT I YMUNO Â’R PAC

AR Y WE
Rwyt ti ond clic neu ddau o adnewyddu dy Docyn Tymor neu i ymuno â ni fel aelod newydd. Manylion ar tickets.scarlets.wales

DROS Y FFÔN
Cysyllta ar 01554 29 29 39 ac fe fydd un o’n aelodau staff yn egluro’r broses. Swyddfa Docynnau ar agor 09:00 tan 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae’n bosib i’r oriau agor newid ar ddiwrnodau gêm, mwy o fanylion ar gael ar y wefan. Wybodaeth

YN Y SWYDDFA
Mae’n bosib adnewyddu yn y Swyddfa Docynnau yn ystod ariau agor. Bydd angen ffurflen gais wedi ei chwlbhau a dogfennau prawf ar gyfer unrhyw ostyngiadau.

OPSIYNAU TALU
Cerdyn Credyd / Debyd
Ry’n ni’n derbyn pob cerdyn Credyd/Debyd ar wahan i Amex, Diners Club, Solo ac Electron.
Siec
Mae’n bosib defnyddio siec ar gyfer archebion trwy’r post ac yn y swyddfa docynnau ym Mharc y Scarlets. Mae’n rhaid gwneud pob siec yn ddaladwy i Scarlets Regional Ltd.
Arian Parod
Ry’n ni ond yn gallu derbyn arian parnod mewn person yn y Swyddfa Docynnau.

Am wybodaeith pellach am opsiynau talu, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau 01554 29 29 39

Image