VACANCY: Scarlets development skills coach

Scarlets Development Skills Coach

The Scarlets Development Pathway has played a leading role in the development of over 40% of Wales’ 2019 Rugby World Cup preliminary squad.

If you want to be part of this world-renowned team and believe you can help the next generation of Scarlets to achieve their potential then this could be the role for you.

The successful candidate will play an integral role in the rugby development department from Age Grade right through to the Scarlets first team working with world-leading players and staff along the way.

If you feel you have the right skills, experiences and attitude for the challenge then please forward a CV with covering letter to Pathway Development Manager Kevin George email: kevin@scarlets.wales

Deadline for submission of applications - Tuesday, May 28.

 

Hyfforddwr Datblygu Sgiliau’r Scarlets

Mae Llwybr Datblygu’r Scarlets wedi chwarae rhan flaenllaw yn natblygiad dros 40% o garfan Rhagarweiniol Cwpan Rygbi’r Byd Cymru 2019. Os ydych chi eisiau bod yn rhan o’r tîm byd-eang hwn ac yn credu y gallwch chi helpu’r genhedlaeth nesaf o Scarlets i gyflawni eu potensial, yna dyma’r rôl i chi.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rhan annatod yn yr adran ddatblygu rygbi o Raddfa Oed hyd at dîm Cyntaf y Scarlets yn gweithio gyda chwaraewyr a staff blaenllaw’r byd ar hyd y ffordd.

Os ydych chi’n teimlo bod gennych y sgiliau, y profiadau a’r agwedd cywir ar gyfer yr her yna anfonwch CV gyda llythyr eglurhaol i’r Rheolwr Datblygu Llwybr, Kevin George ebost: kevin@scarlets.wales

 Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau - Dydd Mawrth, Mai 28

FOR FULL JOB DESCRIPTION CLICK HERE

 

 

Friday is upon us, and today's #PrideofThePack member is 13 year old Sarah from Fishguard. She has been a diligent season ticket holder for 7 yrs and enjoys every minute of her time at the Parc. Gwenwch mae'n ddydd Gwener, ac ein haelod heddiw o #BalchderyPac yw Sarah o Abergwaun, Sir Benfro. Mae Sarah wedi bod yn deiliad tocyn tymor ddiwyd ers 7 mlynedd ac mae'n mwynhau bob munud o'i hamser yn y Parc. Ymunwch Nawr | Join Now ➡️ http://bit.ly/SeasonTickets2019-20
🚨REMINDER: You have until Monday to keep your seat! I’CH ATGOFFA: Mae gennych tan ddydd Llun i gadw'ch sedd! #INTHEPACK #YNYPAC
George Bowen-Phillips is our next #PrideofthePack member. 17-year-old George is a familiar face at the Parc and is looking forward to seeing the boys get back into the swing of things! George yw ein haelod nesaf o #BalchderyPac Join the Pack | Ymunwch a'r Pac ➡️ bit.ly/SeasonTickets2019-20
🗓️ PRE-SEASON NEWS | We will take on @dragonsrugby on Saturday, September 1⃣4⃣ ahead of the start of the… https://t.co/FBaY2kMEgo
Friday is upon us, and today's #PrideofThePack member is 13 year old Sarah from Fishguard. Gwenwch mae'n ddydd Gw… https://t.co/BwpNRDqVA9
Llongyfarchiadau @viola_group | Congratulations! 🎉 https://t.co/Ozw12CLiSz