Cit Chwarae

Image

Gyda dros 6800+ o oriau o weledigedd teledu mewn 86 gwlad heb anghofio’r 150,000 cefnogwyr, mae pecynnau nawdd cit y Scarlets yn cynnig un o'r prif gyfleoedd hysbysebu, gan gysylltu eich brand â threftadaeth unigryw'r clwb.

Am drafodaeth pellach, cysylltwch â'r Tîm Masnachol ar 01554 783944 neu ebostiwch commercial@scarlets.wales

* Mae'r ffigyrau'n gywir hyd at fis Tachwedd 2017

SUT ALLWN NI EICH HELPU?

NAWDD

I ddarganfod sut y gall eich busnes fanteisio ar bartneriaeth nawdd gyda'r Scarlets, cysylltwch drwy ffonio 01554 783944 neu e-bostiwch commercial@scarlets.wales

HYSBYSEBU

Am restr o'r cyfleoedd hysbysebu sydd ar gael, cysylltwch a gallwn drafod eich gofynion personol, ffoniwch 01554 783944 neu e-bostiwch commercial@scarlets.wales

LLETYGARWCH DIWRNOD GÊM

Os hoffech mwy o wybodaeth neu i archebu un o'n pecynnau arbennig, ffoniwch 01554 783944 neu e-bostwich commercial@scarlets.wales

CYFLEUSTERAU

Stadiwm Parc y Scarlets yw un o leoliadau gorau ar gyfer cyfarfodydd a digywddiadau yng Ngorllewin Cymru, darganfyddwch mwy am gynedleddau, ciniawau, priodasau a phartïon Nadolig, ffoniwch 01554 783939 neu e-bostwich info@scarlets.wales