Nawdd Chwaraewyr

Image

Nawdd chwaraewr yw un o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd i fuddsoddi yn ein Rhanbarth. Mae eich cefnogaeth yn helpu i barhau â'n hymrwymiad i ddatblygu talent Cymreig, o dalent ifanc i chwaraewyr rhyngwladol.

Rhai o’r prif nodweddion yw:

  • Cysylltu’ch busnes chi â chwaraewyr y Scarlets
  • Eich chwaraewr noddedig i fynychu un o ddigwyddiad cwmni
  • Cydnabyddiaeth yn y rhaglen diwrnod gêm

I ddysgu mwy am y pecynnau gwych hyn, ffoniwch y Tîm Masnachol ar 01554 783944 neu e-bostiwch commercial@scarlets.wales

SUT ALLWN NI EICH HELPU?

NAWDD

I ddarganfod sut y gall eich busnes fanteisio ar bartneriaeth nawdd gyda'r Scarlets, cysylltwch drwy ffonio 01554 783944 neu e-bostiwch commercial@scarlets.wales

HYSBYSEBU

Am restr o'r cyfleoedd hysbysebu sydd ar gael, cysylltwch a gallwn drafod eich gofynion personol, ffoniwch 01554 783944 neu e-bostiwch commercial@scarlets.wales

LLETYGARWCH DIWRNOD GÊM

Os hoffech mwy o wybodaeth neu i archebu un o'n pecynnau arbennig, ffoniwch 01554 783944 neu e-bostwich commercial@scarlets.wales

CYFLEUSTERAU

Stadiwm Parc y Scarlets yw un o leoliadau gorau ar gyfer cyfarfodydd a digywddiadau yng Ngorllewin Cymru, darganfyddwch mwy am gynedleddau, ciniawau, priodasau a phartïon Nadolig, ffoniwch 01554 783939 neu e-bostwich info@scarlets.wales