Cymuned

Image

Mae cymunedau lleol Gorllewin Cymru wrth wraidd yr hyn y mae Scarlets yn ei olygu. Nid ydym yn cael ein hadnabod fel Gwlad Rygbi'r Galon ac Enaid am ddim! O ganlyniad i'r perthnasoedd a ffurfiwyd dros nifer o flynyddoedd, mae gennym rwydwaith sefydledig ar draws y rhanbarth a thu hwnt. Mae gennym berthnasoedd rhagorol â; ysgolion a cholegau, awdurdodau lleol, busnesau, grwpiau rhwydweithio, cyfryngau lleol, sefydliadau chwaraeon, clybiau rygbi a llawer mwy.

Rydym yn cynnig sawl Pecyn Nawdd Cymunedol Scarlets:

  • Scarlets mewn Ysgolion
  • Sgiliau Scarlets
  • Parth y Scarlets
  • Diwylliant Clwb

BUDDION

Rydym hefyd yn gweithio gyda busnesau i ddatblygu a gweithredu Pecynnau Cymunedol pwrpasol llawn. Yma yn y Scarlets rydym wedi buddsoddi yn ein Tîm Cymunedol. Byddwch yn gallu tynnu o brofiad perthnasol personél cymwys a llawn cymhelliant a fydd yn eich helpu i greu a gweithredu partneriaeth gymunedol effeithiol gyda Scarlets. Bydd ymgysylltu â'ch cynulleidfa darged trwy chwaraeon a / neu addysg yn sicrhau canlyniadau diriaethol.

Am sgwrs gychwynnol ffoniwch y Tîm Masnachol ar 01554 783944

SUT ALLWN NI EICH HELPU?

NAWDD

I ddarganfod sut y gall eich busnes fanteisio ar bartneriaeth nawdd gyda'r Scarlets, cysylltwch drwy ffonio 01554 783944 neu e-bostiwch [email protected]

HYSBYSEBU

Am restr o'r cyfleoedd hysbysebu sydd ar gael, cysylltwch a gallwn drafod eich gofynion personol, ffoniwch 01554 783944 neu e-bostiwch [email protected]

LLETYGARWCH DIWRNOD GÊM

Os hoffech mwy o wybodaeth neu i archebu un o'n pecynnau arbennig, ffoniwch 01554 783944 neu e-bostwich [email protected]

CYFLEUSTERAU

Stadiwm Parc y Scarlets yw un o leoliadau gorau ar gyfer cyfarfodydd a digywddiadau yng Ngorllewin Cymru, darganfyddwch mwy am gynedleddau, ciniawau, priodasau a phartïon Nadolig, ffoniwch 01554 783939 neu e-bostwich [email protected]