Cyrraedd eich Hamcanion

Image

Beth bynnag fo'ch amcanion corfforaethol neu ymgyrchu, bydd trosoli o frand a chyrhaeddiad y Scarlets yn ychwanegu'n rymus at gyflawni'ch nodau. Trwy weithio mewn partneriaeth â’r Scarlets byddwch yn gweithio gyda thîm profiadol i gytuno ar raglen neu becyn sy'n gweithio orau i chi. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gydag ystod o gwmnïau o fusnesau lleol i gwmnïau rhyngwladol i gyflenwi nifer o becynnau pwrpasol o'r fath.

BUDDION

  • Ymwybyddiaeth Brand
  • Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol
  • Ymgysylltu â'r Gymuned
  • Datblygiad busnes

Mae treftadaeth gyfoethog a gronnwyd dros 140 mlynedd yn helpu i ddiffinio pwy ydym ni fel clwb rygbi heddiw, ynghyd â'n gwerthoedd gostyngeiddrwydd, parch, cyfrifoldeb, uchelgais ac ysbryd. Ar lawr gwlad nawr rydym ar hyn o bryd yn darparu pecynnau pwrpasol sylweddol ar gyfer Specsavers a TATA er enghraifft.

Fe welwch hi'n hawdd gweithio gyda sefydliadau ac yn brofiadol wrth weithio gyda nhw i gyflawni eu hamcanion penodol.

I drafod sut y byddai partneru â Scarlets yn ychwanegu gwerth at eich busnes, ffoniwch y Tîm Masnachol ar 01554 783944

SUT ALLWN NI EICH HELPU?

NAWDD

I ddarganfod sut y gall eich busnes fanteisio ar bartneriaeth nawdd gyda'r Scarlets, cysylltwch drwy ffonio 01554 783944 neu e-bostiwch [email protected]

HYSBYSEBU

Am restr o'r cyfleoedd hysbysebu sydd ar gael, cysylltwch a gallwn drafod eich gofynion personol, ffoniwch 01554 783944 neu e-bostiwch [email protected]

LLETYGARWCH DIWRNOD GÊM

Os hoffech mwy o wybodaeth neu i archebu un o'n pecynnau arbennig, ffoniwch 01554 783944 neu e-bostwich [email protected]

CYFLEUSTERAU

Stadiwm Parc y Scarlets yw un o leoliadau gorau ar gyfer cyfarfodydd a digywddiadau yng Ngorllewin Cymru, darganfyddwch mwy am gynedleddau, ciniawau, priodasau a phartïon Nadolig, ffoniwch 01554 783939 neu e-bostwich [email protected]