Manylion Tocynnau

GALLWCH BRYNU TOCYNNAU AR GYFER GEMAU RHANBARTHOL Y SCARLETS TRWY'R FFYRDD CANLYNOL

NODWCH: MAE HYN AM GEMAU CARTREF YN UNIG

  • Trwy'r Swyddfa Docynnau ym Mharc y Scarlets, Parc Pemberton, Llanelli, Sir Gâr, SA14 9UZ
  • Trwy ffonio ein Swyddfa Docynnau ar 01554 29 29 29 
  • Trwy ein gwefan e-docynnau tickets.scarlets.wales
  • Gallwch brynu tocynnau ar gyfer digwyddiadau cynhelir gan Parc y Scarlets hefyd ar tickets.scarlets.wales
Sylwch: Rhaid i unrhyw un 14 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn. Gwrthodir Gwerthu a Mynediad i'r stadiwm os na allwch ddarparu prawf o'ch oedran. Diolch

ORIAU AGOR

Oherwydd cyfyngiadau COVID, rydym yn gweithredu gyda staff cyfyngedig felly gallai'r amseroedd aros ffôn fod yn hirach na'r arfer. Diolch am eich cefnogaeth a'ch amynedd.

LLUN - GWE 9YB - 5YP
DYDD SADWRN AR GAU
DYDD SUL AR GAU