Manylion Tocynnau

Am wybodaeth teithio cliciwch yma

Mae'n bosib prynu tocynnau ar gyfer gemau Rhanbarth y Scarlets drwy Swyddfa Docynnau Parc y Scarlets, Parc Pemberton, Llanelli, Sir Gâr, SA14 9UZ, drwy ffonio'r Swyddfa Docynnau ar 0871 871 8088 neu drwy ein gwasanaeth e-docynnau ar lein, yn tickets.scarlets.wales

Rhaid i unrhyw berson 14 mlwydd oed ac iau fod yng ngofal oedolyn cyfrifol.
Ni fyddwn yn caniatau gwerthiant tocyn na mynediad i'r stadiwm os nad ydych yn gallu profi'ch hoed. Diolch

Mae tocynnau Croeso Arbennig ar Ddiwrnod y Gêm ac ar gyfer gwahanol ddigwyddiadau y Mharc y Scarlets ar gael i'w prynu yma: tickets.scarlets.wales

YMHOLIADAU AM DOCYNNAU

Ebost: tickets@scarlets.co.uk

Ffôn: 01554 29 29 39

  Sylwch: Rhaid i unrhyw un 14 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn. Gwrthodir Gwerthu a Mynediad i'r stadiwm os na allwch ddarparu prawf o'ch oedran. Diolch

  ORIAU AGOR

  Oriau ein swyddfa docynnau yw dydd Llun-dydd Gwener 9yb - 5yp. Ar gyfer diwrnod cyn gêm, bydd yr oriau agor yn cael eu hymestyn tan 7yh y noson honno.
  LLUN - GWE 9YB - 5YP
  DYDD SADWRN AR GAU
  DYDD SUL AR GAU

  PRISIO