Hysbysebu o amgylch y cae

Image

Mae hysbysebu o amgylch y cae ym Mharc y Scarlets yn cynnig amlygiad brand ichi ar lefelau lleol, trwy Gymru, y DU ac yn Rhyngwladol.

Mae nifer y gemau sy’n cael eu darlledu ar hyd Sky Sports, BT Sport, BBC Cymru ac S4C ar gynnydd ers Cwpan Rygbi’r Byd 2015.

Caiff hysbysebwyr lleol a chenedlaethol eu denu gan y cyfle i ymwneud â brand rhanbarthol annibynnol cryfaf Gorllewin Cymru, a’r unig ranbarth sy’n cynrychioli Cymru yng Nghwpan Pencampwriaeth Rygbi Ewropeaidd y tymor hwn.

Mae hysbysebu perimedr traddodiadol, bwrdd haen ac arddangosiad LED yn dal i fod yn boblogaidd gyda nifer cyfyngedig o gyfleoedd ar gael. Nid yw hysbysebu bwrdd ar gyfer sylw teledu yn unig; mae’n golygu gwelededd busnes i filoedd o gefnogwyr a channoedd o westeion VIP bob diwrnod gêm, yn unol â phroffil ar gyfer y miloedd o bobl sy’n ymweld ar ddiwrnod cyffredin bob mis. Mae’n golygu y bydd gan y brand gysylltiad amlwg â’r Scarlets hefyd.

Ar gyfer cyllidebau mwy o faint, bodola asedau proffil uwch a fydd yn denu amlygiad teledu uchel, gydag hysbysebu stand yn enghraifft dda. Byddwn yn fwy na hapus i ddangos yr hyn sydd ar gael ichi. Yn gyntaf, rhowch ganiad i’r Tîm Masnachol ar 01554 783944 os gwelwch yn dda

SUT ALLWN NI EICH HELPU?

NAWDD

I ddarganfod sut y gall eich busnes fanteisio ar bartneriaeth nawdd gyda'r Scarlets, cysylltwch drwy ffonio 01554 783944 neu e-bostiwch [email protected]

HYSBYSEBU

Am restr o'r cyfleoedd hysbysebu sydd ar gael, cysylltwch a gallwn drafod eich gofynion personol, ffoniwch 01554 783944 neu e-bostiwch [email protected]

LLETYGARWCH DIWRNOD GÊM

Os hoffech mwy o wybodaeth neu i archebu un o'n pecynnau arbennig, ffoniwch 01554 783944 neu e-bostwich [email protected]

CYFLEUSTERAU

Stadiwm Parc y Scarlets yw un o leoliadau gorau ar gyfer cyfarfodydd a digywddiadau yng Ngorllewin Cymru, darganfyddwch mwy am gynedleddau, ciniawau, priodasau a phartïon Nadolig, ffoniwch 01554 783939 neu e-bostwich [email protected]