Archebion Grwp

Archebion Grwp

Fe allech chi a grŵp o ffrindiau brofi'r holl gemau ym Mharc y Scarlets ac arbed hyd at £10 yr un y gêm. Dyma gyfle i uno â chyd-gefnogwyr y Scarlets a chefnogi'r tîm, gan ein bod yn cynnig cyfraddau gostyngedig i grwpiau o bymtheg neu fwy o oedolion, wrth archebu sengl. Bydd eich cefnogaeth yn gwneud byd o wahaniaeth!

Mae gan gefnogwyr iau, rhwng chwech a deunaw oed, hawl hefyd i gael gostyngiad archebu grŵp pan fydd pymtheg neu fwy o oedolion yn archebu. Mae'r prisiau'n dechrau ar ddim ond £2 y plentyn.

I archebu'ch grŵp ar gyfer unrhyw gêm gartref y Scarlets, cysylltwch â [email protected]

Sylwch, rhaid archebu a thalu tocynnau grŵp am o leiaf saith diwrnod cyn diwrnod y gêm.