LED

Image

Systemau perimedr LED yw’r dechnoleg fodern ddiweddaraf ar gyfer marchnata ddeinamig mewn digwyddiadau chwaraeon. Gyda chymorth lluniau symudol ac animeiddiadau gallwch drosglwyddo’ch negeseuon hysbysebu yn fwy effeithiol na gyda hysbysebu sefydlog a thraddodiadol ar ochr y cae.

Mae hysbysebu LED yn drawiadol, soffistigedig a deniadol. 

Mae hysbysebu perimedr ar ddiwrnod gêm yn cynnig ffordd effeithiol i gwmnïau o gynyddu cydnabyddiaeth brand a ffyddlondeb wrth gwerthu. Mae’r sianeli amlygiad yn helaeth - yn lleol ac yn genedlaethol. Mae adborth gan noddwyr a chefnogwyr ers cyflwyno LED ym Mharc y Scarlets dymor diwethaf wedi bod yn hynod bositif. 

BUDDION

  • Chwe gwaith yn fwy dylanwadol nag hysbysebu bwrdd sefydlog.
  • Un funud ar gyfer bob gêm gynghrair gartref. 
  • Modern a thrawiadol.

AM RAGOR O WYBODAETH AR HYSBYSEBU LED, FFONIWCH Y TÎM MASNACHOL AR 01554 783944

SUT ALLWN NI EICH HELPU?

NAWDD

I ddarganfod sut y gall eich busnes fanteisio ar bartneriaeth nawdd gyda'r Scarlets, cysylltwch drwy ffonio 01554 783944 neu e-bostiwch [email protected]

HYSBYSEBU

Am restr o'r cyfleoedd hysbysebu sydd ar gael, cysylltwch a gallwn drafod eich gofynion personol, ffoniwch 01554 783944 neu e-bostiwch [email protected]

LLETYGARWCH DIWRNOD GÊM

Os hoffech mwy o wybodaeth neu i archebu un o'n pecynnau arbennig, ffoniwch 01554 783944 neu e-bostwich [email protected]

CYFLEUSTERAU

Stadiwm Parc y Scarlets yw un o leoliadau gorau ar gyfer cyfarfodydd a digywddiadau yng Ngorllewin Cymru, darganfyddwch mwy am gynedleddau, ciniawau, priodasau a phartïon Nadolig, ffoniwch 01554 783939 neu e-bostwich [email protected]