Gohiriwyd rownd wyth olaf Cwpan Her y Scarlets yn Toulon§

Menna IsaacNewyddion

Mae rownd wyth olaf Cwpan Her Ewropeaidd y Scarlets yn erbyn Toulon, a drefnwyd ar gyfer dydd Gwener, Ebrill 3, wedi’i ohirio.

Datganiad EPCR:

“Mae Bwrdd Rygbi Clwb Proffesiynol Ewrop wedi penderfynu na fydd gemau chwarter olaf Cwpan Pencampwyr Heineken a Chwpan Her y tymor hwn bellach yn cael eu chwarae ar y dyddiadau a drefnwyd ar 3/4/5 Ebrill.

“Ynghanol pryderon iechyd cyhoeddus cynyddol oherwydd pandemig COVID-19, gwnaed y penderfyniad yn ystod galwad cynhadledd heddiw (dydd Llun, 16 Mawrth) i ohirio’r wyth gêm ar y penwythnos dan sylw ac i atal tymor rygbi clybiau Ewrop.

“Er ei fod yn parchu pob cyfarwyddeb bellach gan lywodraethau ac awdurdodau lleol, mae EPCR, ar y cyd â’r cynghreiriau a’r undebau perthnasol, yn parhau i fod yn ymrwymedig i geisio dod o hyd i ateb a fydd yn ei alluogi i gwblhau twrnameintiau Cwpan Pencampwyr Heineken 2019/20 a Chwpan Her yn y cyfryw cyfnod gan fod hynny’n cyd-fynd â mesurau ataliol a gymerwyd gan fwyafrif llethol o gyrff llywodraethu a threfnwyr twrnamaint yn Ewrop.

“Blaenoriaeth EPCR yw iechyd a lles chwaraewyr a staff y clwb, a bydd diweddariad ynghylch camau canlyniadol y twrnameintiau yn cael ei gyfleu i’r holl randdeiliaid cyn gynted ag sy’n ymarferol.”