Diwrnod Gêm

Diwrnod Gêm

Diwrnod Gêm
Our 2019/20 pack continues to grow as we approach the new season kick-off v Connacht Rugby on September 28th. Thank you for your amazing support! For full details of how you can join the pack and buy a season ticket go to: ➡️ http://tickets.scarlets.wales #INTHEPACK Mae ein pac 2019/20 yn parhau i dyfu wrth i ni agosáu at gic gyntaf y tymor newydd yn erbyn Connacht ar Fedi 28ain. Diolch am eich cefnogaeth anhygoel! Am fanylion llawn sut y gallwch chi ymuno â'r pac a phrynu tocyn tymor ewch i: ➡️ http://tickets.scarlets.wales #YNYPAC