Tocyn Tymor

PRISIAU TOCYN TYMOR

Scarlets Season Ticket Prices

Parc y Scarlets Stadium Map

PRYNU TOCYNNAU

SUT I YMUNO Â’R PAC

AR Y WE

Rwyt ti ond clic neu ddau o adnewyddu dy Docyn Tymor neu i ymuno â ni fel aelod newydd. Manylion ar tickets.scarlets.wales

DROS Y FFÔN

Cysyllta ar 01554 29 29 39 ac fe fydd un o’n aelodau staff yn egluro’r broses. Swyddfa Docynnau ar agor 09:00 tan 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae’n bosib i’r oriau agor newid ar ddiwrnodau gêm, mwy o fanylion ar gael ar y wefan. Wybodaeth

YN Y SWYDDFA

Mae’n bosib adnewyddu yn y Swyddfa Docynnau yn ystod ariau agor. Bydd angen ffurflen gais wedi ei chwlbhau a dogfennau prawf ar gyfer unrhyw ostyngiadau.

OPSIYNAU TALU

Cerdyn Credyd / Debyd

Ry’n ni’n derbyn pob cerdyn Credyd/Debyd ar wahan i Amex, Diners Club, Solo ac Electron.

Siec

Mae’n bosib defnyddio siec ar gyfer archebion trwy’r post ac yn y swyddfa docynnau ym Mharc y Scarlets. Mae’n rhaid gwneud pob siec yn ddaladwy i Scarlets Regional Ltd.

 

Arian Parod

Ry’n ni ond yn gallu derbyn arian parnod mewn person yn y Swyddfa Docynnau.

Am wybodaeith pellach am opsiynau talu, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau 01554 29 29 39