Ben Davies o Ogledd America yn cefnogi o bell!

vindicoNewyddion

Enw: Ben Davies

Oedran: 42

Ble yn y byd ydych chi’n byw ar hyn o bryd?

St John’s, Newfoundland, Canada

Pryd wnaethoch chi ddechrau dilyn y Scarlets?

1980au oherwydd Jonathan Davies ac Ieuan Evans

Pwy yw eich hoff chwaraewr?

Jonathan, James a Gareth Davies

Beth fu’ch uchafbwynt fel cefnogwr o’r Scarlets?

Pan oeddwn i’n byw yng Nghymru, roeddwn i yn Stradey yn gwylio ni’n curo Awstralia (roeddwn i yn y gornel lle roedd gol adlam Colin Stephens). Yn byw yng Nghanada roedd yn rhaid iddo fod yn gwylio buddugoliaeth Rownd Derfynol y PRO12.

Beth yw’r peth gorau am fod yn gefnogwr Scarlets?

Arddull rygbi a’r hanes. Y ffaith, er fy mod i wedi byw dramor ers bron i 20 mlynedd, roeddwn i’n teimlo’n gartrefol ar fy ymweliad cyntaf â Parc y Scarlets y llynedd !!