Caiff Sam Lousi ei wahardd am 5 wythnos

Menna IsaacNewyddion, Newyddion Chwaraewyr

Mae ail reng y Scarlets Sam Lousi wedi’i wahardd am bum wythnos o ganlyniad i’w gerdyn coch yng ngêm Rownd 13 Guinness PRO14 gyda Munster ar Chwefror 29.

Dangoswyd cerdyn coch i chwaraewr rhyngwladol Tongan gan y dyfarnwr Mike Adamson (SRU) o dan Gyfraith 9.12 – rhaid i chwaraewr beidio â cham-drin unrhyw un yn gorfforol nac ar lafar. Mae cam-drin corfforol yn cynnwys brathu, dyrnu, cyswllt â’r llygad neu’r llygad, ond taro heb unrhyw ran o’r fraich (gan gynnwys taclau braich stiff), ysgwydd, pen neu ben-glin (iau), stampio, sathru, tipio neu gicio. Ymdriniwyd â’r gwrandawiad disgyblu gan Rory Bannerman (Yr Alban) a derbyniwyd bod gweithredoedd y chwaraewr yn cyfiawnhau cerdyn coch ar gyfer chwarae budr. Barnwyd bod y digwyddiad yn drosedd pen uchaf, sy’n cario ataliad o 10 wythnos.

Roedd cofnod disgyblu glân blaenorol Sam, derbyn ei weithredoedd a’i edifeirwch yn dangos bod angen cyfiawnhau lliniaru 50 y cant sy’n dod â’i waharddiad i bum wythnos.

Mae Sam yn rhydd i ailddechrau chwarae o hanner nos ar Ebrill 5.