Camddisgyblaeth Scarlets wedi eu cosbi gan Munster ym Mharc Thomond

Ryan GriffithsNewyddion

Gadawyd y Scarlets i ddifetha eu disgyblaeth wrth iddynt fynd i lawr i golled o 29-10 i Munster ym Mharc Thomond gwlyb a gwyntog.

Gostyngwyd yr ymwelwyr i 14 dyn yn dilyn diswyddo Sam Lousi yn yr ail reng ychydig cyn hanner amser, yna colli Tevita Ratuva yn ei le yn y sin-bin yn hwyr yn yr ail hanner.

Roedd ochr Brad Mooar wedi bygwth dod yn ôl ar ôl yr egwyl pan yrrodd yr eilydd prop Javan Sebastian drosodd am ei gais cyntaf mewn crys Scarlets, ond gorffennodd Munster yn gryf i sicrhau bonws cais adeg y munudau farw.

Collodd Scarlets y bachwr Taylor Davies i anaf y tu mewn i ddau funud, ond ni wnaethant ganiatáu iddo effeithio ar eu momentwm cynnar.

Gyda chwaraewr rhyngwladol Cymru Aaron Shingler i’r amlwg, cychwynnodd yr ymwelwyr yr ornest yn gryf a chawsant eu gwobrwyo â chosb nawfed munud o gist y maswr Dan Jones.

Fe wnaeth dwy ddwyn llinell wych gan Shingler gadw Munster yn y bae, ond llwyddodd y tîm cartref i lefelu materion gyda chic gosb syml gan y maswr JJ Hanrahan ar marc 24 munud.

Tyfodd pecyn Munster yn fwy i’r gêm wrth i’r hanner wisgo ymlaen ac ar ôl i becyn y Scarlets atal gyriant peryglus ar eu llinell, roedd y ddwy set o flaenwyr yn wynebu i fyny.

Gwelwyd Lousi ail reng y Scarlets yn siglo dyrnu at wrthwynebydd a dangosodd y dyfarnwr Mike Adamson gerdyn coch i chwaraewr rhyngwladol y Tonga.

O’r gic gosb ddilynol, aeth Munster am y dreif eto a’r tro hwn cafodd y blaenasgellwr ifanc, Jack O’Sullivan, y cyffyrddiad i lawr. Trosodd Hanrahan ac arweiniodd Munster 10-3 ar yr egwyl.

Roedd Angus O’Brien yn llydan gydag ymgais cosb amrediad hir yn fuan ar ôl yr ailgychwyn, ond Munster a estynnodd ar y blaen pan ddaeth y clo profiadol Billy Holland o hyd i le ar ochr y dall i sleifio drosodd.

Ar drywydd 15-3, roedd y Scarlets 14 dyn yn ei erbyn, ond er clod iddynt, fe frwydrasant eu ffordd yn ôl i mewn i’r ornest gydag ymdrech agos gan Sebastian pen tynn amnewid ar y marc awr.

Roedd seibiant gan y mewnwr Jonathan Evans wedi rhoi ei ochr ar y droed flaen, yna ar ôl cyfres o yriannau ac ymosod ar sgrymiau, daeth Scarlets o hyd i ffordd drosodd yn y pen draw.

Fe wnaeth trosiad Jones ostwng y diffyg i ddim ond pum pwynt, ond pan gafodd Ratuva ei gosbi am dacl beryglus gyda 10 munud yn weddill, aeth Munster am y bel.

Aeth Gavin Coombes yn ei le o bellter byr a thri munud i mewn i amser stopio croesodd eto i gipio taith uchaf ar gyfer talaith Iwerddon.

Mae’r golled yn gweld y Scarlets yn aros yn y trydydd safle yn nhabl Cynhadledd B wrth i weithred Guinness PRO14 gymryd hoe am gwpl o wythnosau.

Munster – ceisiau: J. O’Sullivan, B. Holland, G.Coombes (2). Trosiadau: JJ. Hanrahan (3). Gôlau Cosb: Hanrahan.

Scarlets – ceisiau: J. Sebastian. Trosiadau: D. Jones. Gôlau Cosb: Jones.